Det er blevet nemmere at finde job

I summen af besatte og ubesatte job er der sket en stigning i antallet at job, der ikke er besat. Byggeriet befinder sig på et gennemsnitligt niveau.
Antallet af job i bygge- og anlægsbranchen, der ikke er besat, ligger på landsgennemsnittet. Foto: Colourbox.
Antallet af job i bygge- og anlægsbranchen, der ikke er besat, ligger på landsgennemsnittet. Foto: Colourbox.

Ifølge Danmarks Statistik var der i 4. kvartal af 2015 26.900 ledige stillinger på det private arbejdsmarked. Det er 4.400 flere end i året før, og de ledige stillinger udgør 1,7 procent af den samlede private beskæftigelse. Det betyder, at ud af det samlede antal stillinger på det private område, er der 1,8 procent, som her og nu ikke er besat.

– Tallet bekræfter den positive tendens på arbejdsmarkedet, som vi har set i snart tre år. Arbejdsmarkedet er solstrålehistorien i dansk økonomi, og som en relativt ny tendens er der ikke længere så stor forskel på antal jobåbninger i hovedstaden og i resten af landet, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri, i en pressemeddelelse.

Ikke helt dækkende

I hovedstaden udgør de ledige stillinger 1,8 procent af beskæftigelsen. Alle de fire andre regioner ligger under landsgennemsnittet, men Region Syddanmark er tættest på med 1,4 procent ledige stillinger.

– Når der er fremgang i samfundsøkonomien, er der høj jobomsætning og mange jobopslag. Derfor ser man typisk i opgangsperioderne, at ledigheden og antal ledige stillinger bevæger sig i hver sin retning. Ledigheden går ned, og antal ledige stillinger går op, forklarer Bo Sandberg.

Statistikken er ifølge Dansk Byggeri ikke helt dækkende, fordi alle de jobskift, der sker uden egentlige stillingsopslag, ikke opfanges i statistikken. Derfor bør man ikke lægge så meget i de absolutte tal, men mere hæfte sig ved retningen, det vil sige, om det går op eller ned.

Byggeriet på landsgennemsnittet

Bygge- og anlægsbranchen ligger præcis på det ikke-sæsonkorrigerede landsgennemsnit med jobåbninger svarende til 1,5 procent af branchens beskæftigelse i 4. kvartal 2015. Ikke overraskende, er det i servicesektoren med information & kommunikation (2,7 procent) og erhvervsservice (2,2 procent), der er relativt flest jobopslag, og det er samtidig også de brancher, der dominerer hovedstadens arbejdsmarked.

– Ser man på antal jobåbninger i bygge- og anlægsbranchen, er konklusionen som så mange gange før, at det på den ene side går fremad, men på den anden side bevæger byggeriet sig altså ikke direkte fra finanskrise til overophedning, siger Bo Sandberg.

Relateret indhold