Certificeringer skal afløse teknisk sagsbehandling

Regeringen vil indføre en certificeringsordning, hvor virksomhederne selv skal stå inde for, at et byggeri lever op til de tekniske krav.
Byggeriet i Danmark skal have bedre og ensartede rammer, siger Rasmus Helveg Petersen. Foto: Ulrik Jantzen.
Byggeriet i Danmark skal have bedre og ensartede rammer, siger Rasmus Helveg Petersen. Foto: Ulrik Jantzen.

Byggepolitisk strategi

  • – Ændringen af den tekniske byggesagsbehandling er en udmøntning af initiativ 4 i regeringens byggepolitiske strategi ‘Vejen til et styrket byggeri i Danmark’ i november 2014.
  • – Produktivitetskommissionen peger bl.a. på byggesagsbehandling som det vigtigste indsatsområde for at øge væksten og produktiviteten i byggeriet.
  • – Den tekniske byggesagsbehandling berører kun en mindre del af det samlede antal byggesager. I dag behandler kommunerne ca. 50.000 byggesager om året. Kommunerne står for den tekniske byggesagsbehandling i 6.000 af sagerne.
  • – Mindre byggerier er allerede undtaget fra den tekniske byggesagsbehandling i kommunerne.

Den tekniske sagsbehandling svinger alt efter, hvilken kommune der behandler byggesagen. Den tekniske sagsbehandling, som bl.a. handler om brandsikkerhed og energiforbrug, ligger nemlig hos kommunerne, som har meget forskellige kompetencer til at løfte opgaven.

Det fører flere steder til lange sagsbehandlingstider og til forskellige fortolkninger af reglerne. Derfor ønsker regeringen nu at indføre en certificeringsordning, der giver virksomhederne det tekniske ansvar.

Med ændringen af den tekniske byggesagsbehandling imødekommer vi branchens ønske om at forenkle reglerne og sagsgangene.

Rasmus Helveg Petersen Klima-, energi- og bygningsminister

– Byggeriet i Danmark skal have bedre og ensartede rammer. Med ændringen af den tekniske byggesagsbehandling imødekommer vi branchens ønske om at forenkle reglerne og sagsgangene. Og vi sikrer samtidig, at der ikke stilles forskellige krav til ens byggeri, uanset hvor i landet man bygger, siger klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen i en pressemeddelelse.

Mere innovation og vækst

Den nye ordning betyder, at virksomheder kan blive certificerede til at vurdere de tekniske byggekrav og sikre, at et byggeri lever op til kravene. På den måde kan vurderingen af de tekniske krav integreres i det arbejde, virksomhederne i forvejen har det daglige ansvar for.

Certificeringen skal medvirke til en generel harmonisering og effektivisering inden for byggeriet, uden at der bliver gået på kompromis med kravene til et sikkert og sundt byggeri.

– Med ordningen kan virksomhederne få en mere effektiv behandling af deres projekter og samtidig høste fordele ved at opføre det samme byggeri flere steder. Det vil i sig selv fremme både produktivitet og innovation. Men modellen vil kræve omstilling i både virksomheder og kommuner, og derfor lægger jeg vægt på, at alle får god tid til at omstille sig, siger Rasmus Helveg Petersen.

En certificeringsordning kræver en ændring i byggeloven. Det kan tidligst ske i det nye folketingsår.

Kommunerne vil fortsat skulle tage sig af den bebyggelsesregulerende del af byggesagsbehandlingen i forhold til lokalplaner, krav om afstand til naboer m.m.

Relateret indhold