Certificering mod ulykker

Branchens kæmper med for mange alvorlige arbejdsulykker. Materielsektionen i Dansk Byggeri vil vende udviklingen med indførelsen af DRA certificeringen.
Dan Protin, bestyrelsesformand i Materielsektionen og direktør i G.S.V. Materieludlejning.
Dan Protin, bestyrelsesformand i Materielsektionen og direktør i G.S.V. Materieludlejning.

Næsten 100 alvorlige arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen anmeldes hver måned – 1.100 om året. Og tallet er stigende, for i perioden 2007-2011 er antallet af alvorlige ulykker i bygge- og anlægssektoren steget med 45 procent. Det er bare nogle af de tal, der fremgår i en ny handleplan mod arbejdsulykker i branchen, som Arbejdsmarkedets parter, Arbejdstilsynet og andre centrale aktører inden for bygge- og anlægsbranchen står bag.

Sektoren står altså over for en række fælles udfordringer. Med den nye DRA certificering arbejder Materielsektionen sammen med byggeriets parter om løsninger, der kan være med til at forhindre arbejdsulykkerne. Ordningen skal sikre, at lejede maskiner og materiel på byggepladserne er i orden, at materiel og maskiner håndteres rigtigt, og at man løbende arbejder med forebyggelse og forbedring af sikkerheden:

– Der sker desværre alvorlige arbejdsulykker hvert år, og det er tragisk hver gang, det sker. Derfor skal vi sammen arbejde på at sikre kvaliteten i det anvendte materiel, og vi skal have mere fokus på arbejdsprocesser og rutiner, som er med til at forbedre sikkerheden på byggepladserne, fortæller Dan Protin, bestyrelsesformand i Materielsektionen.

DRA forbedrer sikkerheden

DRA certificeringen sætter fokus på forbedring af kvaliteten, sikkerheden og miljøet hos udlejere af maskiner og materiel til byggeri og anlæg. Alt materiel gennemgår streng egenkontrol hos de certificerede udlejere, der sikrer, at materiellet opfylder loven og gældende krav i ordningen. DRA har samtidig en ekstern kontrol, som udføres af FORCE Technology, der årligt foretager stikprøver, aflægger besøg og kontrollerer, at egenkontrol også finder sted og lever op til de fastsatte standarder.

– DRA er med til at højne sikkerheden på byggepladserne. Vi ser desværre, at en gummiged vælter, fordi den betjenes forkert. Med DRA er der altid brugervejledninger og en systematisk tilgang, når materiellet videregives til kunderne. Det er vigtigt, at kunderne får den rette instruktion, så de ved, hvordan materiellet skal håndteres. DRA certificeringens systematiske tilgang sikrer, at der hele tiden arbejdes med løbende forbedringer af, hvordan kunderne instrueres, siger Dan Protin.

God ordning

Ifølge Kirsten Jørgensen, forsker i byggeprocesser og lektor ved DTU Management Engineering, er det helt afgørende, at byggepladserne har ordentligt materiel, som er let at anvende på en sikker måde.

– Det er et problem, hvis virksomheder kan leje udstyr, som ikke er i orden. Det er vigtigt at arbejde med processer og arbejdsgange, så man sikrer, at materiellet er, som det skal være, og også bruges rigtigt. Det er jo målet, når folks liv og lemmer afhænger af det. Hvis det kræver en ordning for at kunne være sikker på, at materiellet er i orden, så er det godt med sådan en certificeringsordning, siger hun.

DRA certificeringen er også med til at synliggøre, hvad der sker på byggepladserne, og hvor der skal sættes ind, så arbejdsulykkerne forebygges bedre. De DRA certificerede virksomheder arbejder med løbende forbedringer og har blandt andet pligt til at behandle nærved-ulykker, der skal rapporteres i afvigelsesrapporter, som FORCE Technology efterfølgende behandler.

– Med DRA kan man ikke bare lukke øjnene. Man er som materieludlejer nødt til at forholde sig til, hvordan sikkerheden kan forbedres, fortæller Dan Protin.

Tænk anderledes

Platform.as har som den første DRA certificerede platformudlejer erfaringer med det konkrete fokus på sikkerhed og nærved-ulykker. I virksomheden har man opsat en opslagstavle, hvor montørerne kan udfylde en formular, hvis de har oplevet problemer med sikkerheden:

– Hver 14. dag gennemgår vi i fællesskab de nærved-ulykker, som er blevet registreret på tavlen. Det kan både være store og små ting. Der har for eksempel været meget glat på grund af frostvejret på pladsen, og derfor har vi lavet en aftale om, at en fast person skal salte pladsen hver morgen, inden arbejdet påbegyndes. For os handler det om at få tingene bragt frem i lyset og finde måder at løse dem, så vi kan forbedre sikkerheden løbende, siger Casper Knudsen, direktør i Platform.as.

Specialrygsæk

For nogle par uger siden skulle virksomheden sætte en platform op, men arbejdet blev forhindret, fordi en medarbejder fra en anden virksomhed var faldet ned fra et stillads.

– Der er mange i branchen, som ikke har det rette udstyr og faldsikring på. Det opleves måske som klodset at slæbe rundt på og får ofte lov til at blive nede i bilen. Et af ønskerne fra vores montører har været at gøre det nemmere at tage sikkerhedsudstyret med rundt. Derfor har vi lavet en specialrygsæk, der indeholder alt deres sikkerhedsudstyr, som de altid har på sig, når de arbejder. På den måde er det nemt for montørerne at tage sele på, indtil monteringen af platformen er sikret, fortæller Casper Knudsen og slår fast:

– Med DRA er vi begyndt at tænke anderledes. Det er vigtigt at opdage problemerne, inden de udvikler sig uheldigt. DRA har helt klart givet os en øget bevidsthed om sikkerhed, og hvordan vi forbedrer den løbende.

Læs mere om DRA certificeringen her.

Relateret indhold