Byggesektoren gør sig klar til fremtiden

Dansk Byggeri har på en konference sat fokus på byggeriets fremtid under overskriften 'Klar til Fremtiden'.
Murerfaget er et af de fag, der kan blive mere automatiseret i fremtiden. Foto: Colourbox.
Murerfaget er et af de fag, der kan blive mere automatiseret i fremtiden. Foto: Colourbox.

Dansk Byggeri har på en konference sat fokus på byggeriets fremtid under overskriften ‘Klar til Fremtiden’. Direktør Michael H. Nielsen siger til Dagens Byggeri, at der blev sat fokus på den teknologiske udvikling og de forandringer, den skaber inden for bygge- og anlægssektoren:

– Det drejer sig ikke mindst om digitalisering, men også eksempelvis robotteknologi. Der er en erkendelse af, at mange markeder har undergået væsentlige og markante forandringer. Det gælder eksempelvis de førerløse biler, der også kan få indflydelse på vores erhverv. Hvordan skal der laves infrastruktur i fremtiden, og hvordan kommer den til at se ud? Deleøkonomi fylder også meget, og det kan måske få indflydelse på forsyningen med boliger og dermed byggeriet, siger Michael H. Nielsen.

Erfaringen med meget teknologi viser, at man kan producere mere, og der åbner sig nye jobmuligheder.

Michael H. Nielsen Direktør, Dansk Byggeri

Digitalisering

Ved konferencen fortalte nogle af medlemsvirksomhederne, hvordan de bruger den moderne teknologi, og hvordan de ser udviklingen i fremtiden:

– Det gælder ikke mindst anvendelsen af digitalisering i planlægningen af byggeprojekter. Det er nogle virksomheder som eksempelvis NCC og Barslund langt fremme med. Der anvendes også i stigende grad droner til opmåling hos frontløberne. Robotteknologien kan tage over på forskellige operationer, men også åbne for de gamle håndværk. Der blev nævnt et eksempel på, at robotteknologi anvendes til skabeloner i forbindelse med avancerede murerkonstruktioner. Bliver murersvenden overtaget af en robot? Ikke lige nu, men måske i fremtiden, siger Michael H. Nielsen videre.

Sund skepsis

Han erkender, at der er en indgroet og sund skepsis i branchen i forhold til blandt andet robotteknologien:

– Men det er væsentligt at se, hvordan andre brancher er ændret markant og på kort tid af den moderne teknologi. Vi skal ikke råbe “ulven kommer”, men forholde os til det i tide. Materielbranchen, der udlejer maskiner, skal holde et vågent øje med, hvilke nye muligheder, der åbner sig, og være parate til at tilbyde eksempelvis robotter. Man kan blandt andet fjernstyre store gravemaskiner og planlægge, hvordan de skal flytte mindst muligt rundt på jorden. Det giver også helt nye muligheder for at bruge produktionsapparatet flere timer end i dag, siger han.

Koster ikke arbejdskraft

Michael H. Nielsen mener ikke, at det fører til mindre behov for arbejdskraft i byggebranchen, hvis der sker en automatisering med blandt andet robotter:

– Erfaringen med meget teknologi viser, at man kan producere mere, og der åbner sig nye jobmuligheder. Men det er klart, at der bliver brug for en arbejdskraft med et højere vidensniveau. Den klassiske ufaglærte medarbejder vil måske på en række områder blive afløst af tekniske muligheder. Ikke over night, men det er en udvikling, som er i gang, og mange virksomheder holder et vågent øje med, hvad der sker teknologisk, slutter Dansk Byggeris direktør.

Relateret indhold