Bygge-folk sagde ja til ny overenskomst

Den nye overenskomst træder nu i kraft for de fleste arbejdere i bygge- og anlægsbranchen.
Dansk Byggeri og 3F præsenterede den nye overenskomstaftale i staren af marts. Foto: Dan Bjerring.
Dansk Byggeri og 3F præsenterede den nye overenskomstaftale i staren af marts. Foto: Dan Bjerring.

Det er netop blevet offentliggjort, at de fleste lønmodtagere har stemt ja til en ny overenskomst, som kommer til at gælde for tusindvis af privatansatte, heriblandt en hel del bygge- og anlægsfolk. Cirka 77 procent af lønmodtagerne stemte ja med en stemmeprocent 37,7.

Kun to forbund har stemt nej. Begge forbund er fra bygge- og anlægsbranchen – nemlig Blik & Rør Forbundet og Malerforbundet, hvis ledelse i øvrigt anbefalede sine medlemmer at stemme nej.

I byggeriets største fagforening, 3F, stemte 69 procent ja med en stemmeprocent på 35. I Byggegruppen i 3F stemte 59 procent ja. 41 procent stemte nej. Stemmeprocenten var 26,6 procent.

Tilfredse arbejdsgivere

Arbejdsgiverne fra Dansk Arbejdsgiverforening vedtog mæglingsforslaget enstemmigt, oplyser DA’s administrerende direktør Jørn Neergaard Larsen.

– Det er meget positivt at lønmodtagerne og arbejdsgiverne i en vanskelig situation har kunnet aftale de overenskomstmæssige rammer for dansk produktion de næste tre år, siger Jørn Neergaard Larsen og fortsætter:

– I øjeblikket forbedres den danske konkurrenceevne kun med meget små skridt, og der er langt igen, før vi har genskabt en konkurrenceevne, der kan bidraget til at vinde de mange arbejdspladser tilbage, vi har tabt i den private sektor. Vi halter bagud vækstmæssigt, og det er helt nødvendigt at vi ændrer på vores samfund, så flere kommer til at arbejde mere.

Om 3F-overenskomsten

Den overenskomst, som Dansk Byggeri og 3F har indgået, betyder blandt andet, at der i forhold til fleksibiliteten i højere grad, end det er tilfældet i dag, åbnes for lokale aftaler om løn- og ansættelsesforhold på vilkår, “der skønnes egnet i forhold til de konkrete arbejdsopgaver”.

Paterne er også blevet enige om, at overenskomstens regler om udenlandske medarbejderes løn- og ansættelsesforhold skal udvides med fokus på to områder, nemlig misforhold i forhold til løn og omgåelse af overenskomsternes bestemmelser ved entrepriseforhold.

Mindstebetalingssatsen forhøjes fra cirka 115 kroner i timen til cirka 120 kroner i timen. Der er også aftalt justeringer af prislistesatserne med 1,3 procent, 1,4 procent og 1,9 procent i de tre år, som aftalen omfatter.

Relateret indhold