Branchen har brug for kulturændring

Dagens Byggeri har bedt en række fremtrædende aktører om at gøre nytårsstatus for byggebranchen. I dag svarer direktør Henrik L. Bang, Bygherreforeningen.
Henrik L. Bang er direktør i Bygherreforeningen.
Henrik L. Bang er direktør i Bygherreforeningen.

Dagens Byggeri (DB): Hvad er dit generelle indtryk af byggeriet gennem 2016?

Henrik L. Bang (HLB): I 2016 havde vi et historisk højt aktivitetsniveau i byggeriet. Ikke siden finanskrisen har bygherrerne igangsat så mange store projekter. Og det ser ud til at fortsætte i 2017.

Generelt er det meget glædeligt, at der er stor aktivitet og byggekranerne har travlt rundt om i landet.

Situationen kræver dog særlig omtanke fra bygherrerne i forbindelse med udbud af projekter, for vi kan hurtigt løbe ind i kapacitetsproblemer. Vi har opfordret bygherrerne til at afprøve nye samarbejdsformer samt at gå i dialog med markedet. Værktøjet byggepipeline.dk, som Bygherreforeningen har været med til at udvikle, er et godt sted at starte for at få overblik over markedet.

Men derudover mener jeg, at travlheden blotter nogle af branchens gamle udfordringer med blandt andet byggekarteller, lav produktivitet og problemer med kvalitet og budget. Det skal vi være opmærksomme på.

DB: Var der specifikke hændelser, gode eller dårlige, der fik særlig betydning?

HLB: Omverdenen interesserer sig i stigende grad for, hvordan pengene bruges i branchen. Vi mødes helt naturligt af nye krav til byggeriet, og den værdi vi skaber. Her er kartelsagerne, som har trukket overskrifter i 2016, en kedelig påmindelse om, at det gode samarbejde risikerer at blive undermineret af møgsager.

Jeg mener, der er brug for en kulturændring i branchen. Den kan måske hjælpes på vej gennem en langt større fokus og bevidsthed om eget og branchens samfundsansvar. Et stærkt initiativ på den front er det nyetablerede Forening for Byggeriets Samfundsansvar.

For de offentlige bygherrer har spillereglerne ændret sig i 2016 med indførelse af udbudsloven. På nogle områder har den nye lov betydet stramninger, som kræver ekstra opmærksomhed i en branche, der i forvejen bøvler med for mange regler.

Men som et lyspunkt er der blevet bedre muligheder for dialog i udbudsprocesserne. Bygherreforeningen forventer, at det kan hjælpe branchen på vej mod sundere konkurrence. Vi udgav en ‘drejebog for udbud med forhandling’, som er blevet vel modtaget.

DB: Hvilke udfordringer og forventninger har du til 2017 og årene fremover?

HLB: Som branche har vi et fælles problem med produktivitetsudviklingen, og særligt har vi kunnet se, at de uforudsete udgifter i projekterne bare stiger og stiger.

En analyse fra Kuben Management påviser, at Danmark har verdens tredjedyreste byggeri blandt andet fordi vi har et utidssvarende aftalesystem. Bygherreforeningen er derfor gået ind med høje ambitioner i den revision af aftalesystemet, som branchen skal have forhandlet færdigt i 2018.

En af de helt centrale målsætninger for arbejdet må være at skabe grundlag for større budgetsikkerhed i projekterne. Disse opstår typisk på grund af mangler i projektmaterialet fra rådgiverens side, eller fordi bygherren gøres opmærksom på ekstraarbejder for langt henne i byggeprocessen, så det bliver for sent eller dyrt at prioritere anderledes.

Det er afgørende, at branchen mere håndfast tilskyndes til at levere fejlfrit til aftalt tid og budget. Vi forventer at incitamentsstrukturerne strammes op på dette punkt. Ellers får vi svært ved at leve op til omverdens forventninger og udvikle os i den rigtige retning.

Relateret indhold