Billund den mest ejendomsvenlige kommune

Gratis byggesagsgebyrer, ingen dækningsafgift og en forkortet byggesagsbehandlingstid er nogle af de ingredienser, der skaber en god erhvervskommune.
Så er der kage... og kåring som Danmarks mest ejendomsvenlige kommune. Tillykke til Billund.
Så er der kage... og kåring som Danmarks mest ejendomsvenlige kommune. Tillykke til Billund.

Om kåringen

  • Kommunerne vurderes ud fra seks parametre:
  • Ÿ Størrelsen på dækningsafgiftssatsen
  • Ÿ Størrelsen på grundskyldspromillen
  • Ÿ Sagsbehandlingstiden for byggesager
  • Ÿ Størrelsen på byggesagsgebyrer
  • Ÿ Om kommunen har valgt at regulere huslejerne eller ej
  • Ÿ Antallet af forbrydelser mod ejendomme (brandstiftelse, hærværk og indbrud)

En række erhvervsorganisationer står nærmest i kø for at kåre Danmarks bedste erhvervskommune, og ofte blive resultaterne meget forskellige, alt efter, hvad de pågældende organisationer repræsenterer af interesser.

Den seneste kåring stod Ejendomsforeningen Danmark for, da Billund Kommune blev den mest ejendomsvenlige kommune. Ifølge administrerende direktør Torben Christensen fra Ejendomsforeningen Danmark har Billund Kommune den helt rette indgangsvinkel til ejendomsvenlighed:

Kommuner tæt på hovedstaden har i kraft af deres geografiske placering en fordel, men det virker også som om, den fordel bliver en sovepude.

Adm. direktør Torben Christensen{break}Ejendomsforeningen Danmark

– De har forstået, at det ikke kun handler om at hive penge ind i kommunekassen for enhver pris. Det handler om at skabe et fundament, som gør, at man kan få nogle penge ind på en smart måde, som understøtter den lokale udvikling og skaber positive spiraler frem for negative, siger Torben Christensen.

Jylland bedre end Sjælland

Analysen konkluderer i øvrigt endnu en gang, at de jyske kommuner generelt tænker mere erhvervsorienteret end de sjællandske, fordi mange kommuner tæt på hovedstaden naturligt har nemmere ved at tiltrække erhvervslivet og derfor ikke gør så meget for at tiltrække virksomhederne. De kommer nærmest af sig selv:

– Kommuner tæt på hovedstaden har i kraft af deres geografiske placering en fordel, men det virker også som om, den fordel bliver en sovepude. Behandler man ikke sit erhvervsliv ordentligt, koster det på udviklingen i kommunerne. Hvis kommunerne behandlede deres ejendomsejere bedre, ville det understøtte en positiv erhvervsudvikling, siger Torben Christensen, der siger til Dagens Byggeri, at eksempelvis dækningsafgiften er en skat direkte på erhvervsaktivitet, som suser direkte ned og rammer virksomhederne.

Fornuftige forhold

Torben Christensen noterer videre, at Billund er meget erhvervsvenlig og fokuserer meget på at tiltrække nye virksomheder:

– Ejerne af ejendomme har fornuftige forhold, og i mange jyske kommuner har man indset, at det er bedre at investere i nye arbejdspladser, fordi pengene kommer igen på længere sigt. Dækningsafgift, høje byggesagsgebyrer og høj grundskyld er kortsigtede løsninger, der nok giver penge i kassen her og nu, hvorimod det giver resultater på længere sigt at reducere erhvervslivets omkostninger og dermed skabe grobund for investeringer i nye arbejdspladser, siger Torben Christensen til Dagens Byggeri.

Gratis byggesager

I de fire år, undersøgelsen har kørt, er den mest ejendomsvenlige kommune blevet fundet inden for det samme område. Første år vandt Ikast-Brande, siden overtog nabokommunen Herning æren, sidste år rykkede sejren lidt nordpå til Struer, og i år er sejren taget sydpå til Billund.

Grunden til at Billund kommune lander på en klokkeklar første plads i år, skyldes især behandlingen af byggesager. På bare et år har kommunen skåret 24 dage af byggesagsbehandlingstiden, så den i gennemsnit nu er 60 dage i forhold til 84 dage sidste år. Desuden har Billund kommune valgt at afskaffe byggesagsgebyrerne, så det ikke koster noget for virksomhederne at kommunikere med kommunen om kommende byggerier. Kommunen har heller aldrig opkrævet dækningsafgift.

Bundskraber

København klarer sig dårligst i undersøgelsen, og det er der flere grunde til. Lange sagsbehandlingstider, en meget høj dækningsafgift og store gebyrer er til stor gene for ejendomsejere og virksomheder, der vil placere sig i kommunen, fordi det både bliver dyrt og tidskrævende at opføre nye ejendomme.

Fra 2014 til 2015 er den gennemsnitlige byggesagsbehandlingstid i kommunen steget fra 77 til 87 dage, og det ligger 25 dage over landsgennemsnittet:

– For København handler konkurrencen ikke så meget om Billund, Struer og andre danske byer, men om konkurrence med Hamborg, Stockholm, Paris og Berlin, slutter Torben Christensen.

Relateret indhold