Arbejdsulykker koster virksomhederne dyrt

20 procent af ulykkerne inden for byggeriet har en nettoomkostning for virksomhederne på 51.000 kroner pr. ulykke.
Hver femte arbejdsulykke koster i gennemsnit virksomhederne 51.000 kroner. Foto: Colourbox.
Hver femte arbejdsulykke koster i gennemsnit virksomhederne 51.000 kroner. Foto: Colourbox.

Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen skriver i et svar til Christian Juhl fra Enhedslisten, at “arbejdsulykker har store omkostninger for den enkelte og dennes familie, for virksomhederne og samfundet”.

– Der er derfor gode grunde til at forebygge, at ulykkerne sker. For alle anmeldte ulykker inden for bygge- og anlægsbranchen udgjorde lønomkostningerne 100 millioner kroner i 2011, hvoraf der blev udbetalt 28 millioner kroner i sygedagpengerefusion til virksomhederne. Opgørelserne viser, at den skadelidte i 20 procent af ulykkerne inden for byggeriet har et fravær på over 30 dage. Ved disse ulykker udbetaler virksomhederne i gennemsnit 80.000 kroner i løn under fraværet og modtager 29.000 kroner i sygedagpengerefusion, svarende til en nettoomkostning for virksomhederne på 51.000 kroner pr. ulykke, forklarer ministeren.

Arbejdsulykker har store omkostninger for den enkelte og dennes familie, for virksomhederne og samfundet.

Jørn Neergaard Larsen Beskæftigelsesminister

Kortere fravær

De resterende 80 procent af ulykkerne inden for byggeriet medfører ifølge beskæftigelsesministeren er kortere sygefravær for skadelidte på under 30 dage og koster i gennemsnit 8.800 kroner i løn under fravær, hvoraf 700 kroner refunderes, når der tages højde for, at en andel virksomheder er forsikret allerede fra første dag.

Ifølge Arbejdsskadestatistik 2011 fra Arbejdsskadestyrelsen blev der i 2011 udbetalt erstatning for arbejdsulykker inden for byggeriet for 368 millioner kroner (2015-niveau).

Svinger fra år til år

– Udbetalingerne varierer fra år til år, og et enkelt år er derfor ikke nødvendigvis repræsentativt for en skadeårgang. Udbetalingen viser udelukkende udbetalinger af erstatninger i året, hvilket ikke kan sammenlignes med antallet af ulykker i året. Arbejdstilsynet har ikke for nuværende foretaget opgørelser af produktionstab, da der forventes at være betydelig usikkerhed forbundet med den type beregninger. Der er ligeledes heller ikke beregnet pensionsudbetalinger i forbindelse med arbejdsulykker, da reglerne for tildeling af førtidspension har ændret sig væsentligt over tid. Det er ikke muligt på tilgængeligt materiale at belyse af sammenhængen mellem arbejdsulykker og førtidspension, slutter Jørn Neergaard Larsen.

Relateret indhold