Arbejdsomhed i byggebranchen

Ansatte i bygge- og anlægsbranchen var med 1649 arbejdstimer sidste år de flittigste blandt samtlige større brancher.
Ansatte i byggeriet er blandt de flittigste på tværs af alle store brancher. Foto: Byggeriets Billedbank.
Ansatte i byggeriet er blandt de flittigste på tværs af alle store brancher. Foto: Byggeriets Billedbank.

Fordelt på brancher

  • – Bygge- og anlæg 1649 timer
  • – Landbrug mv. 1633 timer
  • – Industri 1565 timer
  • – Videnservice 1553 timer
  • – Offentlig sektor 1460 timer
  • – Samlet 1406 timer
  • – Handel 1278 timer
  • – Hotel/restaurant 997 timer
  • Kilde: Dansk Byggeri/Danmarks Statistik

Ifølge Danmarks Statistik blev der i 2. kvartal på det samlede danske arbejdsmarked præsteret 0,3 pct. færre arbejdstimer end i kvartalet før. Til gengæld steg beskæftigelsen med 0,3 pct. i årets andet kvartal, hvilket svarer til 6.000 flere beskæftigede på et enkelt kvartal.

– Danmarks Statistiks arbejdstidsregnskab er den mest præcise opgørelse af beskæftigelsen. Dagens tal bekræfter, at der var en vis opbremsning på arbejdsmarkedet og i dansk økonomi i det hele taget i 2. kvartal, men det ændrer ikke ved, at den overordnede pil peger opad, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri.

Når arbejdstiden stiger mere end beskæftigelsen, peger det i retning af flere nyansættelser de kommende kvartaler.

Cheføkonom Bo Sandberg Dansk Byggeri

Flere jobs på vej

Ifølge arbejdstidsregnskabet er der kommet ca. 52.000 flere beskæftigede i løbet af de seneste ni kvartaler, heraf ca. 6.100 i bygge- og anlægsbranchen.

– Bygge- og anlægsbranchen adskilte sig i 2. kvartal positivt fra resten af arbejdsmarkedet ved, at den sæsonkorrigerede beskæftigelse var stort set uændret fra 1. til 2. kvartal, men at der til gengæld blev præsteret 1,8 pct. flere arbejdstimer, siger Bo Sandberg og tilføjer:

– Det tyder positivt for resten af 2015. For når arbejdstiden stiger mere end beskæftigelsen, peger det i retning af flere nyansættelser de kommende kvartaler, siger Bo Sandberg.

Snit 7,4 timer

Dansk Byggeri har på baggrund af Danmarks Statistiks tal beregnet branchernes gennemsnitlige præsterede arbejdstid i 2014.

Her viser det sig, at bygge- og anlægsbranchens beskæftigede – lønmodtagere og selvstændige – ligger helt i top med et snit på 1649 præsterede arbejdstimer, svarende til 7,4 timer dagligt året rundt. Til sammenligning er gennemsnittet for det samlede arbejdsmarked 1406 timer i alt, som svarer til 6,3 timer pr. arbejdsdag.

– I takt med den forbedrede konjunktursituation er den præsterede arbejdstid pr. ansat i bygge- og anlægsbranchen gradvist krøbet opad fra 2012 til 2014. Og 2014 var præget af meget overarbejde med forårets udbedring af skaderne efter storm og oversvømmelser. På den baggrund er det glædeligt, at tendensen til flere præsterede timer pr. beskæftiget i byggeriet ser ud til at fortsætte i 2015, hvor en foreløbig og sæsonkorrigeret beregning på baggrund af de to første kvartaler peger i retning af en samlet årlig præsteret arbejdstid på 1670 timer, vurderer Bo Sandberg.

Han tilføjer, at det ikke er altid, byggebranchen får anerkendelse for det store samfundsansvar, den løfter fx hvad angår skabelsen af nationalformuen og uddannelse af lærlinge.

– Også når vi ser på præsteret arbejdstid, lykkes det i snit en håndværker at præstere væsentligt flere årlige arbejdstimer end en gennemsnitlig beskæftiget i fx industri eller handel, hvilket blandt andet hænger sammen med relativt mange selvstændige og relativt få deltidsansatte i branchen, siger Bo Sandberg.

Relateret indhold