Anlæg hverken aflyses eller udskydes

Jernbaneinvesteringer forsinkes ikke af manglende oliemilliarder i Togfonden.
Magnus Heunicke slår fast, at finansieringen for Togfonden er sikret. Foto: Sjællandske Medier/Christian Mikkelsen.
Magnus Heunicke slår fast, at finansieringen for Togfonden er sikret. Foto: Sjællandske Medier/Christian Mikkelsen.

Transportminister Magnus Heunicke (S) afviser over for Folketingets Transportudvalg at lavere indtægter fra Nordsøolien får indflydelse på de projekter, der skal finansieres af “Togfonden.dk”.

Udvalget ville vide, om der blandt aftaleparterne bag Togfonden er lavet en plan for, hvilke anlægsinvesteringer som skal aflyses eller udskydes, i tilfælde af at indtægter fra harmoniseringen af Nordsø-beskatningen bliver mindre en forventet. Der tænkes i den forbindelse på de stærkt faldende oliepriser på de internationale markeder.

Men transportministeren slår fast, at der i første omgang er afsat cirka 23,3 milliarder kroner til nye skinner og hurtigere togforbindelser og dermed den meget omtalte timemodel.

Jernbanegods

Han understreger, at man samtidig kan elektrificere fjernbanen, bygge en ny bane til Billund og give kortere rejsetider på de fleste regionalbanestrækninger. Dertil kommer øget mulighed for transport af jernbanegods:

– Togfonden er således til gavn for hele landet. Det blev aftalt, at man ikke skulle udmønte alle midler på én gang. Det betyder, at der skal foretages “et kasseeftersyn”. Og det er et godt forsigtighedsprincip. Hertil kommer, at vi i forligskredsen løbende får mulighed for at tage stilling til anvendelsen af midler, der tilbageføres i fonden, oplyser ministeren.

Princip

Det er ifølge ministeren også aftalt, at eventuelle afvigelser mellem det realiserede og det forudsatte merprovenu fra harmoniseringen af Nordsøbeskatningen – eksempelvis som følge af faldende oliepriser – vil blive håndteret i forbindelse med den løbende tilrettelæggelse af finanspolitikken:

– Det er sådan set ikke anderledes, end at statens budgetter altid hviler på nogle forudsætninger om fremtidige skatteindtægter. Det er vist et princip, som alle regeringer plejer at følge. Finansieringen for Togfonden er således sikret, og der bliver derfor ikke behov for hverken at aflyse eller udskyde anlægsinvesteringer, slutter Magnus Heunicke.

Relateret indhold