Aktindsigt i kommunale kontrolbud

Dansk Byggeri vandt sag mod Sønderborg Kommune, der i Klagenævnet for Udbud blev pålagt at give fuld aktindsigt i kontrolbud.
Mange private virksomheder, også i byggesektoren, føler sig forbigået, når det offentlige i form af eksempelvis park- og vejafdelinger eller håndværkere vinder kontrolbud. Foto: Colourbox.
Mange private virksomheder, også i byggesektoren, føler sig forbigået, når det offentlige i form af eksempelvis park- og vejafdelinger eller håndværkere vinder kontrolbud. Foto: Colourbox.

Mange private virksomheder, også i byggesektoren, føler sig forbigået, når det offentlige i form af eksempelvis park- og vejafdelinger eller håndværkere vinder kontrolbud. Anklager om “urent trav” er ikke ualmindelige, herunder at de offentlige “kontrolbud” ikke har medregnet alle omkostninger eller på anden måde er urealistisk lavt sat.

Det har ofte ført til krav om aktindsigt med henblik på at konstatere, hvordan enhedspriser er blevet fastsat, og blandt andre har Dansk Byggeri i en sag mod Sønderborg Kom klaget over, at kommunen havde givet delvist afslag på aktindsigt i en udbudssag, der handlede om vedligeholdelsesarbejder på landeveje.

Væsentlige hensyn

Kommunen havde selv afgivet kontrolbud, men besluttede også at udelade tilbudslistens enhedspriser, delpriser og dele af beregningsgrundlaget med henvisning til offentlighedslovens paragraffer om “væsentlige hensyn til kommunens økonomiske interesser”.

Kommunen hævdede, at aktindsigt ville give tilbudsgivere “urimelig mulighed for at underbyde kommunens priser og vinde udbud, hvorved grundlaget for kommunens egen opgaveudførsel i fremtiden fjernes”.

Dansk Byggeri henviste derimod til, at Kontrolbudsbekendtgørelsen har til formål at sikre, at offentlige midler bliver anvendt bedst muligt og at kontrolbud beregnes korrekt.

Kommunen tabte

Klagenævnet for Udbud konkluderede imidlertid, at kommunens risiko for at blive underbudt i fremtiden og risiko for, at kommunen mister viden og kompetence, hvis området i fremtiden bliver drevet af private, ikke var hensyn, der kan varetages af offentlighedslovens regler.

Klagenævnet fandt ikke, at Sønderborg Kommune havde godtgjort, at der forelå en konkret økonomisk tabsrisiko, og kommunen blev derfor pålagt at give fuld aktindsigt i kontrolbuddet.

– Med udgangspunkt i disse to sager, må det konkluderes, at Klagenævnet går ind i en konkret vurdering af, om en økonomisk risiko for den offentlige udbyder foreligger i henhold til offentlighedsloven, siger advokat Stephan Falsner.

Relateret indhold