Havvindmøller kommer buldrende – nødvendigt lokalt samarbejde på plads

En markant udvikling af Odense Havn kan føre til stort pres på lokalområdet. Med en ny aftale vil tre lokale parter samarbejde om bl.a. infrastruktur, naboskab og bosætning.
Hvis Odense Havn udviklingsplan går helt hjem, kan medarbejderantallet på havnen tæt på fordobles til 6.000 ansatte. Foto: Odense Havn
Hvis Odense Havn udviklingsplan går helt hjem, kan medarbejderantallet på havnen tæt på fordobles til 6.000 ansatte. Foto: Odense Havn

Odense Havn præsenterede i marts en udviklingsplan for, hvordan havnen i fremtiden kan facilitere produktionen af fem gange så meget havvind og bidrage med tusindvis af arbejdspladser på det gamle Lindøværft.

Ambitionen er, at havnens arealer, hvor Lindøværftet lå, også i fremtiden skal være daglig arbejdsplads for tusindvis af medarbejdere og spille en central rolle i den grønne omstilling i både Danmark og Europa.

Men flere tusinder medarbejdere vil sætte sit præg på lokalområdet – i dette tilfælde i både Odense- og Kerteminde Kommune, hvor havnen ligger. Derfor har Kerteminde Kommune, Odense Kommune og Odense Havn indgået en samarbejdsaftale om infrastruktur, bosætning og naboskab i området omkring den omfangsrige havn, der allerede i oktober 2023 havde 3.200 medarbejdere.

Læs også: Testcenter til fremtidens megavindmøller på vej i Odense Havn

Det er flere, end der på et givent tidspunkt har arbejdet på det gamle Lindøværft, der måtte lukke i 2012 efter godt og vel 100 år som privat arbejdsplads og industriel stolthed.

Hvis visionerne for Odense Havn føres ud i livet, kan havnen i fremtiden potentielt bidrage med cirka 10.000 arbejdspladser i alt – heraf 6.000 medarbejdere på Odense Havn og 4.000 afledte arbejdspladser.

Udvikling af havnen er vigtig

Med samarbejdsaftalen er der sikret en langsigtet og helhedsorienteret plan for udviklingen af Odense Havn, der tager hensyn til både infrastruktur, natur, fjord og borgernes dagligdag.

Adm. direktør i Odense Havn, Carsten Aa, finder det vigtigt, at samarbejdsaftalen giver mulighed for, at udviklingen af Odense Havn kan fortsætte:

– Den grønne omstilling og efterspørgslen efter flere og større havvindmøller kommer buldrende. Det skal vi drage fordel af her på Fyn, og derfor er udviklingen af Odense Havn afgørende vigtig. Men samtidigt er det vigtigt, at udviklingen af Odense Havn også bliver en positiv udvikling for Kerteminde og de omkringliggende lokalsamfund.

Hvis udviklingsplanen for Odense Havn gennemføres fuldt ud, kan den nuværende produktion af komponenter til havvindmøller femdobles. Arkivfoto: Getty Images
Hvis udviklingsplanen for Odense Havn gennemføres fuldt ud, kan den nuværende produktion af komponenter til havvindmøller femdobles. Arkivfoto: Getty Images

Den fælles samarbejdsaftale er centreret om tre temaer:

– Infrastruktur, fremkommelighed og trafiksikkerhed

Udvidelsen af Odense Havn vil uundgåeligt påvirke trafikafviklingen til og fra Odense Havn. Parterne er enige om, at mobilitetsudviklingen skal ske med et bæredygtigt udgangspunkt – og til mindst mulig belastning af lokalmiljøet.

– Arbejdskraftsbehov, uddannelse, rekruttering og bosætning

Udvidelse af Odense Havn vil give behov for mere arbejdskraft – også udenlandsk. Indlogering af de mange medarbejdere skal ske på en måde, der ikke i negativ grad påvirker fællesskabet og landsbymiljøerne omkring havnen. Parterne vil i fællesskab arbejde for uddannelse, opkvalificering og tiltrækning af mere blivende arbejdskraft.

Læs også: Største havvindsudbud: Tættere på at blive Europas grønne kraftcenter

På kort sigt er der dog behov for en bedre løsning til indlogering af udenlandsk arbejdskraft. Borgmestrene er enige om at gå i dialog med regeringen og folketinget om eksempelvis midlertidige boformer som medarbejderhoteller/-landsbyer.

– Naboskab, Odense Havn og Munkebo

Parterne ønsker, at der med udstrakt borgerdialog og -inddragelse udarbejdes en langsigtet strategisk udviklingsplan for Munkebo – så udviklingen i området sker til gavn for både industriområdets arbejdspladser og lokalområdets interesser.

Borgmester i Kerteminde Kommune, Kasper Ejsing Olesen, er tilfreds med aftalen:

Den industrielle Odense Havn, der har adresse i Munkebo, ligger i Kerteminde Kommune. Foto: Odense Havn
Den industrielle Odense Havn, der har adresse i Munkebo, ligger i Kerteminde Kommune. Foto: Odense Havn

– Udviklingen på Odense Havn er enestående, og den skal vi holde fast i og bygge ovenpå. Men det skal ske på en god måde, hvor vi har balance i tingene – og finder fælles løsninger, så Kerteminde bliver ved med at være en naturskøn kommune, der er god at bo og leve i. Dét synes jeg vi har en klar plan for nu, med den her samarbejdsaftale.

Odense Havn skal blive ved med at udvikle sig

Borgmester i Odense Kommune, Peter Rahbæk Juel, glæder sig over, at parterne nu har en tydelig fælles ramme og plan for den fremtidige udvikling af Odense Havn.

Læs også: Grøn opkvalificering i Esbjerg har fanget EU’s interesse

– Min ambition er, at Odense Havn skal blive ved med at udvikle sig, men det skal ske på en fornuftig og gennemtænkt måde, siger han.

For at sikre fortsat god dialog og fremdrift i samarbejdsaftalens tre spor, vil parterne fremadrettet mødes kvartalsvist for at samle op på fremdriften under hvert af de tre temaer.

Relateret indhold