Vejledning på vej: Sådan bygger vi med mindre beton i konstruktionen

Beton koster i CO2-regnskabet, men ved at optimere konstruktionen kan klimaprofilen på byggeriet løftes - en ny branchevejledning på vej i høring vil hjælpe med til det.
Lettere og optimerede betonkonstruktioner sænker CO2-forbruget og forbedrer klimaregnskabet - som her på Karen Blixens Plads. pressefoto: Torben Eskerod.
Lettere og optimerede betonkonstruktioner sænker CO2-forbruget og forbedrer klimaregnskabet - som her på Karen Blixens Plads. pressefoto: Torben Eskerod.

De står bag

  • Projektgruppe: Rådgivende ingeniører fra Rambøll, Moe, Sweco Cowi, Niras, Optum, Spæncom og CRH Concrete.
  • Dialoggruppe: AP Pension, ATP Ejendomme, Pension Danmark, NREP, Byggeri København, Sønderborg Kommune, Bygningsstyrelsen, Domea, NCC, CG Jensen, MT Højgaard, Aarsleff, LM Byg/Pihl, Bygherreforeningen, Foreningen af Rådgivende Ingeniører.
  • Udgiver: Bæredygtig Beton initiativet forankret i Dansk Beton, som er en branchesammenslutning i DI Byggeri.

Beton er uundværligt, men også en CO2-synder. Men en af måderne til at forbedre klimaregnskabet er, at bruge mindre af den. Et simpelt greb, men som også kræver en koordineret indsats for at batte, og det vil en kommende branchevejledningen skubbe på.

– Cement- og betonindustrien skal omstilles til produktion med signifikant lavere CO2-aftryk for at imødekomme fremtidens krav om reduktion af CO2-udledningen totalt. Der bygges så meget i beton – ikke bare i Danmark, men også globalt – og derfor er der virkelig store potentialer, hvis vi også ændrer på måden, vi designer betonkonstruktioner på, siger Dorthe Mathiesen, chef for Dansk Beton, og tovholder på projektet i regi af Bæredygtig Beton initiativet.

ifølge hende må det ressourceeffektive og CO2 reducerede byggeri ikke bruge mere cement, beton og armering end absolut nødvendigt for at opfylde funktionskravene til byggeriet.

– Det betyder ændringer i den måde, vi designer vores bygninger, producerer vores materialer og udfører vores konstruktioner, siger Dorthe Mathiesen.

Derfor er optimering vigtig

AP Pension har været blandt deltagerne i en dialoggruppe omkring udformingen af har vejledningen. Et pensionsselskab, men også en af de store danske bygherrer.

– Vi kommer fortsat til at skulle anvende beton i Danmark, og derfor er branchevejledningen for designoptimering af betonkonstruktioner et virkelig vigtigt input til byggeriets aktører, siger Morten Leen, Chief Sustainability Officer i AP Pension.

– Hvis vi har fokus på at foretage de nødvendige justeringer i idé- og designfase, så er der store gevinster at hente på byggeriets samlede klimaaftryk, og der skal vi som bygherrer gå forrest for at sikre, at de gevinster høstes.

Branchevejledningen sendes i høring d. 16. november 2022 og høringsperioden afsluttes den 12. december 2022 kl. 12.00. Se vejledning, høringsskema og høringsbrev på danskbeton.dk.

Relateret indhold