Tre teams skal kæmpe om ny, sporty Hillerød-bydel

Masterplan for Stadionkvarteret i den nye bydel Favrholm i Hillerød er vedtaget, og nu indbyder kommunen til en arkitektkonkurrence, der skal munde ud i en grøn og aktiv bydel med bl.a. skole, stadion og 2.200 boliger.
I den nye Hillerød-bydel Stadionkvarteret skal en blandet bebyggelse danne rammen om nye former for hverdagsfællesskaber og aktive arbejds-, familie- og fritidsliv. Illustration: Gehl
I den nye Hillerød-bydel Stadionkvarteret skal en blandet bebyggelse danne rammen om nye former for hverdagsfællesskaber og aktive arbejds-, familie- og fritidsliv. Illustration: Gehl

Med masterplanen for Stadionkvarteret i den nye Hillerød-bydel Favrholm godkendt af en enigt byråd, er næste skridt en arkitektkonkurrence for stadion og de nærmeste omgivelser, som udviklingsselskabet Stadionkvarter Favrholm nu udbyder på vegne af Hillerød Kommune.

Konkurrencen holdes som et parallelopdrag, hvor tre teams udvælges til at komme med hvert deres forslag.

– Vi håber at både meget visionære og fagligt stærke teams vil byde ind på denne spændende opgave, lyder det fra borgmester Kirsten Jensen.

Fodboldklubben FC Nordsjælland, der har været en aktiv spiller i tilblivelsen af Favrholm Stadionkvarter, vil deltage i bedømmelseskomiteen. Klubben har været rådgiver for udviklingsselskabet i forhold til de krav der stilles til fremtidens idrætsanlæg til fodbold på højt niveau. Også Hillerød Fodbold Elite får en stemme i bedømmelsen.

4.000 nye beboere

Det nye Stadionkvarteret er med sin 94 ha på størrelse med Hillerød Bymidte omkring slotssøen eller Københavns centrale middelalderby. I masterplanen er der lagt op til 4.000 nye beboere i både etageboliger, parcelhuse, villaer og måske også et seniorbofællesskab.

Mellem boligklyngerne etableres store, grønne landskabskiler og vådområder, der vil kunne optage vand med f.eks. skybrud.

I selve Stadionkvarter skal være et stadion og omkringliggende fodboldbaner med plads til både fodbold på højt niveau, lokale fodboldklubber, et tilknyttet sportsakademi, 2.200 boliger, erhverv, daginstitution og formentlig også en skole.

Stadionkvarteret bliver en stor del af det nye Favrholm, men kommer på ingen måde til at ligge alene. Tæt ved kommer Nyt Hospital Nordsjælland til at trone fra 2025, Favrholm S-togsstation vil fra (forventeligt) december 2024 fragte både borgere, arbejdstagere og patienter til området, mens Region Hovedstaden skal beslutte, om der også skal etableres et lokalbanestop i området.

Udover ca. 2.200 boliger skal der bl.a. placeres en skole, måske en kirke samt detailhandel i det nye boligområde, der er bygget op omkring stadion, sportsfælled og sportsakademi. Illustration: Gehl
Udover ca. 2.200 boliger skal der bl.a. placeres en skole, måske en kirke samt detailhandel i det nye boligområde, der er bygget op omkring stadion, sportsfælled og sportsakademi. Illustration: Gehl

Stadion og sportsfælles bliver midtpunkt

Det er knap tre år siden, Hillerød Kommune første gang løftede sløret for ambitionerne for området. Nu har masterplanen, der er udarbejdet af udviklingsselskabet Stadionkvarter Favrholm og et rådgiverteam bestående af AI Arkitekter & Ingeniører, Gehl og Niras, været igennem en offentlig høring, hvilket har tilvejebragt idéer og forslag fra både organisationer, foreninger og borgere.

– Vi har sammen med udviklingsselskabet Stadionkvarter Favrholm arbejdet på at skabe et område, hvor hele det nye stadion og en sportsfælled bliver midtpunktet i kvarteret. Visionen er at gøre det til ‘bydelens dagligstue’ eller stedet vi mødes både til store events og til den daglige fodboldtræning, anden sport og andre aktiviteter, siger Kirsten Jensen, som glæder sig over den interesse, der har været for projektet.

– Blandt andet er et forslag om en mulig kirke skrevet ind i masterplanen, og i det videre arbejde vil vi vurdere en række mere konkrete idéer, hvoraf flere understøtter ambitionen om en bæredygtig bydel, f.eks. forslag om grønne facader, begrænse antal parkeringspladser og adgang til lånecykler. Jeg glæder mig over, at vi nu har taget dette vigtige skridt – og særligt over at det er et enigt byråd, der står bag planen.

I Favrholm Pionercamp har borgerne i Hillerød kunne følge med i visioner, ideer, helhedsplaner og ambitioner for både hele Favrholm og specifikt for Stadionkvarteret. Foto: Louise S. Strøbech
I Favrholm Pionercamp har borgerne i Hillerød kunne følge med i visioner, ideer, helhedsplaner og ambitioner for både hele Favrholm og specifikt for Stadionkvarteret. Foto: Louise S. Strøbech

Adm. direktør for Stadionkvarter Favrholm og Propreco, David Ernst-Sunne, tilføjer:

– Godkendelsen af masterplanen er først og fremmest resultatet af et særdeles godt samarbejde med Hillerød Kommune, som har frembragt nytænkende visioner og konkrete løsninger for et bæredygtigt, sundt og inkluderende Stadionkvarter. Et resultat som allerede nu har sikret, at udviklingsselskabets finansiering for det videre udviklingsarbejde og ikke mindst realiseringen af Stadionkvarteret er på plads.

Tidsplanen fremadrettet:

2022: Arkitektkonkurrence udskrives

2023: Dispositionsplaner – masterplanen konkretiseres og de endelige strukturer fastlægges.

2023 og frem: Kommuneplantillæg og lokalplaner – Hillerød Kommune udarbejder kommuneplantillæg og rammelokalplan for Stadionkvarteret samt byggeretsgivende lokalplaner for de enkelte etaper efterhånden som de udvikles.

2027: Stadion og de første boliger forventes at stå færdige.

Det nye Stadionkvarteret får både S-togsstation, supersygehus, (måske) lokalbanestop og et nyt erhvervsområde indenfor rækkevidde. I øverste højre hjørne anes Hillerød bymidte. Illustration: Gehl
Det nye Stadionkvarteret får både S-togsstation, supersygehus, (måske) lokalbanestop og et nyt erhvervsområde indenfor rækkevidde. I øverste højre hjørne anes Hillerød bymidte. Illustration: Gehl

Relateret indhold