Topmoderne anlæg spiller Assens op i superligaen for renseanlæg

Jakobsen & Blindkilde står bag opførelsen af det spritnye og moderne biogas- og renseanlæg i Assens Kommune. Anlægget er et af de mest komplekse renseanlæg, virksomheden har opført de sidste 25 år.
Et renseanlæg er et højteknologisk byggeri, som kræver specialiseret viden at opføre. Det består af mange komplekse processer, hvor forurenet vand via biologiske, kemiske og mekaniske processer renses, så det igen kan udledes i vandmiljøet som rent vand. Foto: NCC
Et renseanlæg er et højteknologisk byggeri, som kræver specialiseret viden at opføre. Det består af mange komplekse processer, hvor forurenet vand via biologiske, kemiske og mekaniske processer renses, så det igen kan udledes i vandmiljøet som rent vand. Foto: NCC

I løbet af de sidste 25 år har NCC-selskabet Jakobsen & Blindkilde opført adskillige renseanlæg landet over. Nu er det seneste nye og topmoderne renseanlæg afleveret til Assens Forsyning, der med det kombinerede biogas- og renseanlæg får et anlæg med gennemgående fokus på en cirkulær produktion.

Direktør i Assens Forsyning, Birger Strandby Ernst, siger:

– Det nye anlæg har løftet Assens ind i superligaen af danske kommuner, når det kommer til energieffektiv og bæredygtig håndtering af spildevand. Samtidigt vil anlægget bringe os på forkant med gældende danske miljøkrav og forventelige fremtidige krav fra EU’s byspildevandsdirektiv. Vi ser frem til at præsentere anlægget for byens borgere senere i år og vise hvordan en kommunal kerneopgave kombineret med innovation og fremsynethed kan sikre vandmiljø, dyreliv og fauna samtidigt med, at der bidrages til klimaindsatsen gennem energineutral produktion på anlægget, til glæde for kommunens borgere og erhvervsliv.

Mange komplekse processer

At opføre renseanlæg er på mange måder blevet en del af DNA’et i Jakobsen & Blindkilde, der har omfattende renseanlægserfaring. Sideløbende med at udføre forskellige typer naturgenopretninger, anlægs- og byggeentrepriser, mv. har entreprenørvirksomheden i løbet af de sidste 25 år haft et strategisk fokus på entrepriser af renseanlæg, hvilket har medført stor erfaring på området.

Et renseanlæg består af mange komplekse processer, hvor forurenet vand via biologiske, kemiske og mekaniske processer renses, så det igen kan udledes i vandmiljøet som rent vand. Med andre ord er et renseanlæg et højteknologisk byggeri, som kræver specialiseret viden at opføre.

Teknikken til renseanlæg udvikler sig enormt hurtigt i disse år. Eksempelvis er teknikken til Assens Renseanlæg på et helt andet niveau end teknikken, der blev brugt til de renseanlæg, der blev bygget i 2018.

– Det har været en rigtig spændende opgave, og det er et meget flot og super moderne anlæg, fortæller Brian Priésner, der er produktionsleder i Jakobsen & Blindkilde, der tog første spadestik på det 5.000 kvm store renseanlæg i begyndelsen af 2020. Det estimerede budget lød ifølge Byggefaktas omfattende database over bygge- og anlægsprojekter i Danmark på 270 mio. kr.

Det nye, topmoderne renseanlæg i Assens erstatter otte mindre renseanlæg. Anlægget stod klar til indvielse i slutningen af januar. Foto: NCC
Det nye, topmoderne renseanlæg i Assens erstatter otte mindre renseanlæg. Anlægget stod klar til indvielse i slutningen af januar. Foto: NCC

‘State-of-the-art’

Anlægget i Assens har Jakobsen & Blindkilde opført i samarbejde med Envidan, der har stået for alt det vandtekniske. Entreprisechef Jens Albrechtsen fortæller:

– Det nye renseanlæg er ‘state-of-the-art’ indenfor håndtering og behandling af spildevand. Renseanlægget er et såkaldt to-trins anlæg med udtag af primærslam og udrådning af slam i biogastanke. Udtag af primærslam og bioslam er væsentligt i forhold til at øge gas- og energiproduktion samtidig med, at energiforbruget i resten af renseanlægget minimeres.

Relateret indhold