Skoleprojekt til en halv milliard sat i gang i i Kødbyen

Storentreprenøren Aarsleff lægger ud med blandt andet nedrivning og udgravningen til byggeriet af skolen i Kødbyen, inden totalentreprenøren Bam senere kan rykke ind.
Skolen skal stå klar i 2024. Visualisering: NORD Architects, BBP Arkitekter og BOGL.
Skolen skal stå klar i 2024. Visualisering: NORD Architects, BBP Arkitekter og BOGL.

Skolebyggeriet i Kødbyen

  • Skolen i Kødbyen bliver tresporet med madskole og idrætshal.
  • Madskolen, som indebærer eget produktionskøkken, er en vigtig del af den pædagogiske og arkitektoniske vision om, at skolen skal indgå i en bymæssig sammenhæng med Kødbyen.
  • 0.-3.-klasserne (indskoling) får til huse øverst i bygningen med udgang til udearealer på taget af bygningen.
  • 4.-6.-klasserne (mellemtrin) og 7.-9.-klasserne (udskoling) er midterst i bygningen med adgang til skolegården i niveau med det omgivende bykvarter.
  • Det er totalentreprenøren BAM Danmark, der med underrådgiverne Nord Architects, BBP Arkitekter, ingeniørvirksomheden Norconsult og landskabsarkitekterne BOGL, som skal opføre skolen i Kødbyen.
  • Kontrakten med BAM er på 274 mio. kr.
  • Den samlede anlægsbevilling er på 516 mio. kr. til hele byggeriet, som er opdelt i tre entrepriser: Ombygning af ammoniakkøleanlæg i Kødbyen, byggemodning af grunden, herunder miljøsanering, nedrivninger mv. samt opførelse af selve skolen.
  • Det er entreprenør Per Aarsleff A/S, der starter byggeprocessen op med nedrivning, udgravning og klargøring af byggepladsen.
  • Opførelsen af skolebygninger forventes at begynde i maj 2022, og skolen forventes at stå færdig i maj 2024, så eleverne kan rykke ind til skolestart i august 2024.

Overborgmester Lars Weiss (S) har lagt vejen forbi byggepladsen i Kødbyen og markerede derved opstarten på skolebyggeriet, der skal være en milepæl i byudviklingen af det gamle Vesterbro og Kødbyen.

Visionen med byggeriet er, at skolen kommer til at indgå i en sammenhæng med Kødbyen, hvor udearealerne glider sammen med kvarteret. Skolegården bliver derfor åben for adgang udefra, ligesom skolens faciliteter også skal bruges til fritidsaktiviteter.

Overborgmester Lars Weiss må have haft godt drøn på for at tage det første spadestik. Pressefoto: Anette Amalie Juhl Lindschouw.
Overborgmester Lars Weiss må have haft godt drøn på for at tage det første spadestik. Pressefoto: Anette Amalie Juhl Lindschouw.

Den nye skole får eget produktionskøkken i form af en madskole, hvor der hver dag bliver lavet mad til eleverne. På madskolen deltager eleverne på skift i madlavningen, og køkkenet indgår i undervisningen på skolen, hvor børnene lærer om fødevarer, madspild og sunde madvaner.

Skolen får også en idrætshal på 20 gange 40 meter, som i modsætning til en almindelig idrætssal kan rumme mere pladskrævende idrætsaktiviteter og arrangementer både i og uden for skoletid. Både madskolen og idrætssalen kan bruges af foreningslivet uden for skoletid.

Kødbyens skole placeres på hjørnet af Skelbækgade og Ingerslevsgade ud mod Dybbølsbro og bliver derved en markant og synlig afslutning på Den Hvide Kødby.

– Det er en milepæl, at byggeriet af den nye skole i Kødbyen nu sætter i gang. Skolen vil bidrage til byudviklingen af det gamle Vesterbro og Kødbyen og blive centrum for både leg, læring og fritidsaktiviteter. Jeg glæder mig til at se byggeriet tage form og glæder mig over, at både elever og andre københavnere kan få gavn af skolens faciliteter, siger overborgmester Lars Weiss (S).

Skolen skal være en integreret del af Kødbyen, og faciliteterne skal kunne bruges af foreningslivet uden for skoletiden. Visualisering: NORD Architects, BBP Arkitekter og BOGL.
Skolen skal være en integreret del af Kødbyen, og faciliteterne skal kunne bruges af foreningslivet uden for skoletiden. Visualisering: NORD Architects, BBP Arkitekter og BOGL.

Det er den nuværende Gasværksvejens Skole, som flytter ind i skolen i Kødbyen, hvilket forventes at blive til skolestart i 2024. Første spadestik i byggeprocessen tages allerede nu med nedrivning, udgravning og klargøring af pladsen, og opførelsen af bygninger forventes at begynde i maj 2022.

Der var oprindeligt planlagt en første spadestik-event med deltagelse af børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S) og kultur- og fritidsborgmester Franciska Rosenkilde (AL), men grundet corona-situationen og forsamlingsforbuddet er arrangementet aflyst.

Relateret indhold