Skimmelsvamp skal undgås med bedre byggematerialer

En måling fra Statens Byggeforskningsinstitut har med sikkerhed påvist vækst af skimmelsvampe i 13 procent af lejlighederne.
Hvis uheldet er ude, kan det være meget vanskeligt at udbedre problemer med skimmelsvamp. Foto: Colourbox.
Hvis uheldet er ude, kan det være meget vanskeligt at udbedre problemer med skimmelsvamp. Foto: Colourbox.

Gennem de senere år har der været en lang række eksempler på, at der er opstået skimmelsvamp i boliger. Ikke mindst de mange oversvømmelser i forbindelse med storme og ekstremregn har øget opmærksomheden på problemet med fugtskader, der kan udvikle svampeangreb, selv om det ikke kun er disse klimafaktorer, der kan skabe svampeproblemerne. Og selv om man er forsikret efter alle kunstens regler, kan man dog ikke føle sig sikker, fordi man ikke automatisk er forsikret mod skimmelsvamp.

Statens Byggeforskningsinstitut har foretaget målinger af forekomsten af skimmelsvampe i tilfældigt udvalgte lejligheder. I 13 procent – mere end hver ottende – af lejlighederne blev der med sikkerhed påvist vækst af skimmelsvampe. Årsagen er for høj luftfugtighed, som i langt de fleste tilfælde er opstået i forbindelse med fejl og skader på bygningen, for eksempel utætte tage og vandrør, opstigende grundfugt, kuldebroer eller andre konstruktionsfejl.

Du skal vælge de uorganiske byggematerialer – eksempelvis tegl – fordi de ikke giver næring til skimmelsvampen, mens organiske materialer som træ og lim er guf for skimmelsvampen.

Tommy Bisgaard Direktør, Kalk- og Teglværksforeningen

Bekostelig udbedring

Problemer med for høj luftfugtighed i boliger er udbredt, og udover at det kan blive bekosteligt at udbedre, så er skimmelsvamp og husstøvmider direkte årsag til allergi og astma.

Ifølge Jeanette S. Mikkelsen, der er bygningskonstruktør og fagekspert hos Bolius, er skimmelsvamp problematisk af flere årsager.

– Når man snakker skimmelsvamp, kan det være svært at se med det blotte øje, da det kan være skjult i konstruktionerne, forklarer hun til tv2.dk.

Kampen mod skimmelsvamp går ifølge Kalk- og Teglværksforeningen gennem valget af byggematerialer.

– Du skal vælge de uorganiske – eksempelvis tegl – fordi de ikke giver næring til skimmelsvampen, mens organiske materialer som træ og lim er guf for skimmelsvampen. Ud over at skimmelsvamp udgør en alvorlig sundhedsrisiko, så koster det også enorme beløb at udbedre skaderne, forklarer direktør Tommy Bisgaard fra Kalk- og Teglværksforeningen.

Tænk langsigtet

Formanden for Danske Boligadvokater, Jan Schøtt-Petersen, understreger, at det er boligkøberen, som skal løfte bevisbyrden, hvis der er fejl, skader eller lignende på huset.

– Man får dog ofte et afslag fra forsikringsselskabet og går derfor i forsikringsankenævnet. Men de kan ikke tage sig af bevisbyrdetunge opgaver, og derfor kan en civil retssag blive sidste udvej, siger han.

Tommy Bisgaard opfordrer til at tænke langsigtet:

– Tænk på fugten, idet vi bor i et land med meget nedbør. Byggeskadefonden har registreret en øget grad af fugtproblemer ved skalmure med let bagvægskonstruktion. Årsagen er, at der i nyere byggerier bliver brugt særdeles fugtfølsomme materialer i den yderste del af bagvægskonstruktionen, samtidig med at afstanden til skalmuren er kort. I længerevarende perioder med fugtigt vejr kan der ske opfugtning af bagvæggen, forklarer han videre.

Totaløkonomien er vigtig

Han mener, det er yderst relevant, at Byggeskadefonden vurderer totaløkonomien ved vægkonstruktioner.

– På kort sigt kan brugen af lette materialer som træ og gips være lidt billigere, men ser man på den samlede økonomi i husets levetid, kommer vi frem til samme konklusion som Byggeskadefonden. Her er der tale om udgifter og fritid til løbende vedligehold og udskiftning – for eksempel maling af træværk – hvor murværk stort set ikke kræver vedligehold. Det betaler sig at bygge i tegl. En muret væg kan stå i flere hundrede år, siger Tommy Bisgaard.

Relateret indhold