Siltgardiner skal skærme ålegræsset ved Lynetteholm

Meget ålegræs er allerede flyttet til et testområde ved Nordhavn. For at skærme det resterende havgræs fra gravearbejdet ved Lynetteholm har By & Havn opsat siltgardiner i vandet.
Lynetteholms miljøundersøgelser har vist store forekomster af ålegræs rundt om Trekroner, som der skal passes på under anlæggelsen af Lynetteholm. Foto: By & Havn
Lynetteholms miljøundersøgelser har vist store forekomster af ålegræs rundt om Trekroner, som der skal passes på under anlæggelsen af Lynetteholm. Foto: By & Havn

Ålegræs er gennem århundreder brugt på tagene på bl.a. Læsø, men er de seneste år – sammen med andre biobaserede byggematerialer – kommet ind i byggebranchens bevidsthed, bl.a. med egen stand på Building Green.

Det grønne havgræs giver ikke bare gode gemmesteder for havets smådyr, det binder også CO2 og forbedrer vandkvaliteten. Men det kan også bruges i bygge- og anlægsbranchen til f.eks. erosionskontrol eller til facadeplader, som man gør på et parkeringshus i Ørestad Syd, hvor ålegræsset er trykket sammen til måtter, der monteres på facaden.

For at passe på det vigtige ålegræs har man hele vejen langs Trekroner Fortet og havnens to bølgebrydere opsat lange gardiner af kraftigt geotekstil under vandoverfladen. Det er såkaldt siltgardiner, der fremover skal beskytte områdets ålegræs ved at værne mod, at ophvirvlet sediment fra havbunden aflejrer sig på ålegræsset.

For ålegræsset her er særligt udsat. Gravearbejdet ved Lynetteholm blev sat i gang slut november 2023 ved den østlige perimeter ud mod Øresund. Nu begynder også arbejdet med at afgrave langs den vestlige perimeter, det vil sige den del af Lynetteholms kant, der kommer til at ligge tættest på Trekroners ålegræs. Derfor udlægges siltgardinerne nu.

Set fra oven ligner siltgardinerne blot en lang hvid streg i vandet. Foto: By & Havn
Set fra oven ligner siltgardinerne blot en lang hvid streg i vandet. Foto: By & Havn

Gravesæsonen slutter den 31. marts, og mens der graves, måler By & Havn løbende vandkvaliteten for at sikre, at gravearbejdet overholder alle miljøhensyn.

Udplanter ålegræs på kokosmåtter

Størstedelen af det ålegræs, som Lynetteholm kommer til at berører direkte, er gravet op i oktober 2023, og genudplantet i en kanal i Nordhavn.

Ålegræsset vil her indgå i et forsøg, hvor WSP afprøver en ny metode, hvor ålegræsstiklinger udplantes på kokosmåtter under vandet, for at se, om det efterfølgende er muligt at flytte hele måtter til et andet sted, uden at ålegræsset går til. Indtil nu har udplantning af ålegræs foregået ved enkeltskud, hvilket er ekstremt tids- og ressourcekrævende.

Der er hentet store mængder ålegræs fra havbunden øst for Trekroner Fortet i Københavns Havn, hvor arbejdet med at anlægge Lynetteholm er i fuld gang. Foto: By & Havn
Der er hentet store mængder ålegræs fra havbunden øst for Trekroner Fortet i Københavns Havn, hvor arbejdet med at anlægge Lynetteholm er i fuld gang. Foto: By & Havn

Måtterne vil gøre det meget lettere i fremtiden at genplante ålegræs ved de danske kyster.

– Hvis det her projekt bliver en succes, kan vi fremover lave ålegræstransplantationer i storskala, så det bliver muligt at genoprette habitater og forbedre vandkvaliteten i betydeligt højere grad end tidligere, siger Lars Brammer Nejrup, projektleder og maritim-ekspert ved WSP.

Læs også: Lynetteholm på vej: Sidste 5,4 km stendæmning står klar i 2026

I forbindelse med anlæggelsen af Lynetteholm har By & Havn forpligtet sig til at udplante dobbelt så meget ålegræs, som der fjernes.

– Jeg håber forsøget bliver en succes, så vandkvaliteten kan få et skub i den rigtige retning – ikke bare i København, men i hele Danmark, siger adm. direktør i By & Havn, Anne Skovbro.

Relateret indhold