Seks pct. mere nybyg

Beskeden stigning af påbegyndte nybyggede kvm. i 1. kvartal i år i forhold til 1. kvartal i fjor. Det dækker over fremgang i bolig- og erhvervsbyggeriet, mens der er tilbagegang i det offentlige byggeri.
Samlet set steg nybyggeriet i 1. kvartal med seks procent i forhold til samme periode sidste år. Foto: Colourbox.
Samlet set steg nybyggeriet i 1. kvartal med seks procent i forhold til samme periode sidste år. Foto: Colourbox.

Ifølge Danmarks Statistik blev der i 1. kvartal 2014 påbegyndt 847.000 kvm. mod 801.000 kvm. i 1. kvartal 2013. Det er en vækst på 5,7 procent. Der er fremgang i nybyggeriet af både boliger og erhvervsbygninger, som steg med henholdsvist 18 og 23 procent, men samtidig hermed var der et fald på 27 procent i nybyggeriet af bygninger til institutioner og kulturelle formål samt idræt, hvilket især omfatter kommunale byggeinvesteringer.

Mild vinter

– Det er meget glædeligt, at der langt om længe er stigning i nybyggeriet. En del af væksten kan imidlertid skyldes, at entreprenørerne og bygningshåndværkerne er kommet hurtigere i gang i år i forhold til året før takket være den milde vinter i år, siger chefanalytiker Finn Bo Frandsen, Dansk Byggeri, i en kommentar til statistikken.

I første kvartal i år er der også fremgang i nybyggeriet, når man sammenligner med 4. kvartal 2013. Der er stor vækst i nybyggeriet af boliger i etageejendomme.

Stadig lavt niveau

Ifølge Dansk Byggeris seneste konjunkturanalyse, vil der i 2014 som helhed blive påbegyndt 4,18 mio. kvm. mod 4,0 mio. i 2013 og 4,5 mio. i 2012. Her er der skøn for de endelige tal i bygge­statistikken.

– Selv om der i år er stigende nybyggeri, så er der stadig meget ledig produktionskapacitet, vurderer chefanalytiker Finn Bo Frandsen og henviser til udviklingen i produktionsværdien, som i det følgende er opgjort i 2014-priser.

Produktionsværdien ved nybyggeri er således i år cirka 40 mia. kr. mod 87 mia. kr. i 2007, dengang højkonjunkturen kulminerede, og 62 mia. kr. i 2003 dvs. inden opsvinget satte ind.

Relateret indhold