Nyt multifunktionelt byrum skal også appellere til pigerne

Et nyt byrum tilegnet unge mennesker er på vej i Nordhavn. De unge har selv været med til at udvikle byrummet, der ikke kun skal være for de aktive drenge.
Det store skulpturelle træmøbel, der bugter sig hele vejen igennem det kommende byrum under højbanen ved Orientkaj metrostation, skaber små nicher, så man kan være mange sammen men også tale i mindre grupper. Det skal gerne motivere bl.a. pigerne til at danne fællesskaber.
Det store skulpturelle træmøbel, der bugter sig hele vejen igennem det kommende byrum under højbanen ved Orientkaj metrostation, skaber små nicher, så man kan være mange sammen men også tale i mindre grupper. Det skal gerne motivere bl.a. pigerne til at danne fællesskaber.

Den grønne opholdsstue

  • – 1500 m2 stor aktivitetsplads
  • – Stationsnært og overdækket af metrohøjbanen
  • – Ligger tæt på et kommende p-hus, hvor stueetagen får udadvendte funktioner
  • – Særligt målrettet unge fra 13-15 år
  • – Der er særligt fokus på pigerne, da flere studier og undersøgelser peger på, at netop denne gruppe er inaktiv i byens rum.
  • – For at nå målgruppen blev der i efteråret 2021 iværksat en dybdegående undersøgelse særligt målrettet piger i aldersgruppen 13-15 år foretaget af rådgivningsvirksomheden Bark Rådgivning.
  • – Byrummet forventes at stå klar i slutningen af 2023

Under Orientkajs metrohøjbane tæt ved havnen er et nyt byrum på vej. Det kommer til at tale til sanserne med vild og blomstrende bevoksning langs kanterne, et stort skulpturelt træmøbel, der bugter sig gennem byrummet, forskelligartet belysning og et område til dans og træning med bl.a. trampoliner og et stort spejl.

Byrummet, der forventes at stå klar i slutningen af 2023, er udviklet til de 13-18-årige i tæt samarbejde med op mod 90 elever fra de to nærliggende skoler Randersgade Skole og Copenhagen International School. Og så er det designet med særligt fokus på, at piger skal have lyst til at bruge det og være aktive.

Principperne for udviklingen af byrummet bygger bl.a. på foranderlighed, gåture og lavintens aktivitet, visuelt eller sanselige steder, at flere forskellige grupper kan mødes, og at faciliteterne ikke er fast definerede. Dertil skal der være mulighed for at skabe forskellige begivenheder som loppemarkeder, tegne- og graffitiworkshop, pop-up aktiviteter, rulleskøjteløb og lign., som kan motivere piger til at være aktive i byen.

Der bliver plads til tosomhed eller samtaler i mindre grupper på den lange træbænk, mens trampoliner, træningsfaciliteter og en plads til dans giver både drenge og piger, unge, børn og voksne muligheder for at bevæge sig under metrolinjen.
Der bliver plads til tosomhed eller samtaler i mindre grupper på den lange træbænk, mens trampoliner, træningsfaciliteter og en plads til dans giver både drenge og piger, unge, børn og voksne muligheder for at bevæge sig under metrolinjen.

Forskning viser nemlig, at pigers idrætsdeltagelse falder kraftigt i teenageårene. Den tendens afspejler sig bl.a. i mange af byens såkaldte ‘aktive byrum’, hvor boldbaner, parkour-anlæg og skateparker oftest indtages af unge drenge, mens pigerne bliver tilskuere til aktiviteterne.

Derfor er visionen for byrummet under metrohøjbanen, at det skal være et sted som pigerne – og andre der almindeligvis ikke er aktive i byen – også har lyst til at indtage og bruge.

Det fortæller Anne Skovbro, adm. direktør i By & Havn:

– Vi vil gerne skabe et byrum, der tilbyder noget til dem, der almindeligvis sidder og kigger på, at de andre hopper og springer. Undersøgelser viser, at det især er unge piger, og derfor er vi gået til dem. Samtidig kunne vi se, at der mangler et sted i Nordhavn til den unge aldersgruppe.

Ingen spilleregler eller krav

Gennem det seneste år har der været et tæt samarbejde med elever i udskolingen fra Randersgade skole og Copenhagen International School for at skabe det helt rigtige byrum til målgruppen. Gennem interviews, gåture og en workshop er det blevet tydeligt, hvad de unge piger efterspørger.

– Vi kan se, at det er vigtigt for pigerne, at byrummet taler til sanserne, og at der ikke er spilleregler eller krav til, hvad man skal lave, som der eksempelvis er med en fodboldbane. De vil gerne selv definere og udforske stedet. Og så skal der være flere forskellige brugergrupper, der bruger byrummet så man kan spejle sig i de voksne eller interagere med drengene, siger Anne Skovbro.

Kreativ leg

Resultatet er blevet et byrum under overskriften ‘en grøn opholdsstue’, som er udviklet ud fra syv principper, der fremkom i analysen og samarbejdet med eleverne.

Trampoliner, et spejl og en danseplads åbner op for den kreative leg uden stringente regler, og samtidig giver et træningsområde mulighed for mere klassiske fysiske aktiviteter, så det tiltrækker flere brugergrupper af byrummet.

Beplantningen og belysningen taler ind i ønsket om et sanseligt byrum. Planterne bliver af mere vildtvoksende karakter og om aftenen vil lys i bedene danne skyggespil op på metrohøjbanen, der hænger som et loft over byrummet.

Den nye aktivitetsplads bliver lettilgængelig lige ved metrolinjen og Nordhavns første havnebusstoppested.
Den nye aktivitetsplads bliver lettilgængelig lige ved metrolinjen og Nordhavns første havnebusstoppested.

Relateret indhold