Nye lavenergiboliger i Hillerød

Kirsebærbakken i Hillerød skal bestå af 56 nye, bæredygtige almene familieboliger, der bygges omkring hovedbygningen fra Hillerøds gamle alderdomshjem 'Under bakken'.
Kirsebærbakken i Hillerød skal bestå af 56 nye, bæredygtige almene familieboliger, der bygges omkring hovedbygningen fra Hillerøds gamle alderdomshjem. Visualisering: KHS Arkitekter.
Kirsebærbakken i Hillerød skal bestå af 56 nye, bæredygtige almene familieboliger, der bygges omkring hovedbygningen fra Hillerøds gamle alderdomshjem. Visualisering: KHS Arkitekter.

Om Kirsebærbakken

  • Bygherre: Hillrød Ældreboligselskab
  • Bygherrerådgiver: Domea.dk
  • Anlægssum: 119 mio. kr.
  • KHS arkitekter og totalrådgiver
  • Bæredygtigt og lavenergi i bygningsklasse 2020
  • Byggeriet påbegynder i 2017, når lokalplanen er på plads

Arkitekt Carl Lundquists hovedbygning, alderdomshjemmet ‘Under bakken’ fra 1919 med sin fine symmetri, skal danne udgangspunkt for nybyggeriet af 56 klimavenlige, almene familieboliger.

Den statelige hovedbygning renoveres gennemgribende, så den kommer til at fremstå meget tæt på sin oprindelige form, og bevares i nybyggeriet som repræsentant for områdets historie.

Vi har bæredygtigheden i fokus, både når vi planlægger og bygger, og når bebyggelsen kommer i drift.

Byggechef Karsten Pedersen Domea

Boligerne opføres af Hillerød Ældreboligselskab med Domea.dk som bygherrerådgiver.

Gårdrum med masser af liv

De øvrige bygninger lægges ud omkring hovedbygningen i et anlæg, der tager hensyn til de gamle bygningers symmetri. Med udgangspunkt i den gamle trelængede form skaber arkitekterne fra KHS et gårdrum, der afgrænset af bygninger på alle fire sider.

– Gårdrummet bliver stort og lyst, og kommer til at emme af liv. Ved at vende alle opgange ind i gården – og have halvprivate opholdszoner langs gårdens kanter – bliver gården bebyggelsens sociale rum. Og vi indretter den uden biler på fodgængernes og børnenes præmisser, siger Karsten Pedersen, byggechef i Domea.

Bebyggelsen kommer til at rumme et bredt boligudbud fra torums boliger op til store firerums boliger. De fleste boliger er rummelige trerums boliger, der erfaringsmæssigt tiltrækker flest lejere. I et byområde som Hillerød vil en del af lejerne være mennesker, der ikke længere vil passe et stort hus og en stor have.

Lav miljøpåvirkning

– Vi har bæredygtigheden i fokus, både når vi planlægger og bygger, og når bebyggelsen kommer i drift, siger Karsten Pedersen.

Eksempelvis ledes regnvandet på tage og belægninger til haveanlæggets integrerede forløb af vådområder kaldet wadier, så det giver oplevelsesmæssige kvalitet for børn og voksne, inden det nedsives. Således reduceres belastningen på det kommunale regnvandssystemer og leder vandet tilbage i dets naturlige kredsløb.

– Miljørigtig projektering og en bevidst holdning til materialernes levetid, livscyklusegenskaber og totaløkonomi er med til at reducere bebyggelsens miljøaftryk og billiggøre boligudgifter og driftsøkonomi, siger Karsten Pedersen.

Relateret indhold