Ny pris: FRI hylder diversitet på arbejdspladsen

For første gang uddeler Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI 'FRI's Diversitetspris', som går til en medlemsvirksomhed eller en afdeling, der har gennemført et initiativ, som bidrager til styrket ligestilling, diversitet eller inklusion.
Fokus på diversitet, ligestilling og inklusion gør virksomhederne mere attraktive sted som arbejdspladser, siger adm. direktør i FRI, Henrik Garver. Foto: Henrik Eskildsen.
Fokus på diversitet, ligestilling og inklusion gør virksomhederne mere attraktive sted som arbejdspladser, siger adm. direktør i FRI, Henrik Garver. Foto: Henrik Eskildsen.

Når Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI på torsdag afholder årsmøde i Industriens Hus, kåres for første gang vinderen af brancheorganisationens diversitetspris.

I 2021 brancheorganisationen FRI’s Forum for diversitet og ligestilling, og det er på den baggrund, at FRI’s Diversitetspris er opstået:

– Det er utroligt positivt, at branchen tager ansvar på det her vigtige område, siger adm. direktør i FRI, Henrik Garver.

Læs også: Finalist ved Årets unge FRI-rådgiver: “Specialist med stor faglig kunnen og ud-af-boksen tænkning”

– Ved at fokusere på diversitet, ligestilling og inklusion stiller FRI-virksomheder sig et mere attraktivt sted som arbejdspladser overfor en større talent- og medarbejdermasse, end det ellers ville være tilfældet. Og med en samlet vækst på 6,4 % i antallet af medarbejdere i FRI’s medlemsvirksomheder er det helt centralt, at virksomhederne er attraktive arbejdspladser for flere talenter, uddyber han.

Analyser af kønsopdelt løn

De tre finalister er i år Systra Danmark, Cowi og Rambøll, og de er nomineret på baggrund af følgende initiativer:

Systra Danmark er nomineret på baggrund af initiativet ‘Ligestilling i Systra’, hvor man har gennemført en række initiativer, der har til formål at styrke ligestilling ift. køn, etnicitet, uddannelsesbaggrund, handicap, religion med flere. Blandt tiltagene har fædre nu lige mulighed for barsel.

Læs også: Finalist ved Årets unge FRI-rådgiver: “Et helt særligt drive og fokus”

Virksomheden har gennemført analyser af årlige kønsopdelte lønstatistikker for aktivt at udligne lønforholdene internt. Derudover har man gennem seminarer i ledelsesgruppen og målrettede oplæg for alle medarbejdere arbejdet et styrket fokus på at forebygge unconcious bias.

Det lyder videre, at kulturen har ændret sig siden – f.eks. er det nu forventet, at fædre tager 24 ugers barsel. Samtidig er der en synlig og målbar forskel ift. ligestilling, efter initiativet blev indført.

A truly inclusive workplace

Cowi nomineret på baggrund af initiativet ‘Promoting a Truly Inclusive Workplace’, og blandt tiltagene har alle medarbejdere i den danske afdeling i løbet af 2023 gennemgået flere led af træning og undervisning, der udbreder viden om ligestilling og diversitet. Eksempelvis gennem live-webinarer.

Læs også: Finalist ved Årets unge FRI-rådgiver: “Altafgørende rolle for hele CCS-sektorens udvikling”

Ledelsen har gennemført ‘Bias Awareness Training’ med en ekstern ekspert. Man har også indført mentoring-programmer, der tager afsæt i diversitet, og samtlige afdelinger i Cowi Danmark har indført D&I Action planer, der sikrer et konstant fokus på ligestilling, diversitet og inklusion.

Tiltagene er blevet mødt overvejende positivt blandt både ledere og resten af medarbejderstyrken, og tiltagene har gjort en målbar forskel, lyder det.

Neutraliserer socialt stereotypt indhold

Rambøll er nomineret på baggrund af initiativet ‘Strukturerede diversitetsværktøjer til rekruttering og onboarding’.

Blandt tiltagene har virksomheden udviklet et digitalt værktøj, der neutraliserer socialt stereotypt indhold på tværs af firmaets kommunikationskanaler. Man har også trænet alle medarbejdere i emner som ligestilling, diversitet og betydningen af et inkluderende arbejdsmiljø gennem digitale læringsmoduler.

Læs også: Finalist ved Årets unge FRI-rådgiver: “Et fagligt fyrtårn inden for hydraulisk modellering”

I dag er 150 af Rambølls ledere uddannet gennem et e-læringskursus om lighed, diversitet og inklusion med det formål skabe en inkluderende kultur og agere rollemodeller.

Siden initiativet har virksomheden bl.a. oplevet en stigning på 12 % i antallet af kvindelige jobansøgere og en styrket tiltrækning af internationale kandidater. Ligesom det har bidraget til, at der er kommet flere kvindelige ledere i Rambøll.

FRI’s medlemsvirksomheder beskæftiger ca. 35.000 medarbejdere i Danmark og internationalt og har en global omsætning på ca. 35 mia. kroner.

Relateret indhold