Netværk fortsætter udviklingen af bæredygtigt byggeri

Med nye kræfter i styregruppen, nye fokusområder og ikke mindst en ny bevilling fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen, fortsætter netværket InnoBYG med at skabe udvikling og innovation i byggebranchen.
InnoBYG kan med en ny bevilling fortsætte med at skabe udvikling og innovation i byggeriet.
InnoBYG kan med en ny bevilling fortsætte med at skabe udvikling og innovation i byggeriet.

Det er helt præcist 14 millioner kr., som InnoBYG skal sætte i spil i byggebranchen, over de næste fire år. Direktør i Dansk Byggeri, Michael H. Nielsen, fortsætter på styregruppeformandsposten i netværket og der er nok at tage fat på i en branche, hvor udvikling og innovation stadig står højt på dagsordenen.

– Vi har skabt en lang række resultater i InnoBYGs første fire år, og vi har mødt stor opbakning og engagement fra branchen til netværket aktiviteter. Med den nye bevilling fastholder vi fokus på udvikling af det bæredygtige byggeri, men med nye fokusområder og projekter, fortæller Michael H. Nielsen.

Fokus på økonomi og ressourcer

Med den nye bevilling fulgte også interesse for at deltage i styregruppearbejdet fra nye partnere. På den baggrund er Gate 21, Kunstakademiets Arkitektskole og Håndværksrådet indtrådt i styregruppen.

En af gruppens opgaver er at beslutte, hvilke projekter der skal igangsættes. Netværket fastholder indsatsen omkring bæredygtig energirenovering, som også har været et af emnerne de første fire år. Dertil kommer to nye områder, hvor det ene er totalværdi/totaløkonomi.

– Når man taler om renovering og nybyggeri, bør fokus inkludere både anlægssum og totalværdi/totaløkonomi, hvor bløde værdier, som for eksempel trivsel, arkitektonisk kvalitet samt bygningsdrift er medregnet. Bygningsdrift er i høj grad præget af faktorer som brugeradfærd, tekniske installationer og andre udefrakommende faktorer som energipriser, lovgivning og vejrforhold, hvorfor den mest effektive drift blandt andet afhænger af valg af energikilder og vedligeholdelse. Vi vil derfor fokusere på den fremtidige udfordring, ved at sammentænke energiforsyning med fremtidens bygninger og renoveringer, siger Michael H. Nielsen.

Det andet overordnede tema, der bliver startet et to-årigt projekt op om er håndtering og anvendelse af ressourcer.

– Valg og håndtering af ressourcer er vigtige for både virksomhedernes konkurrencedygtighed, men også miljøpåvirkninger i det kort- og langsigtede perspektiv. Her er der særligt fokus på håndtering af affald i byggeriets processer. Med fokus på blandt andet konkurrencedygtighed, stigende udbud af bæredygtige materialer samt produktlevetid, vil fremtidens bæredygtige byggeri medregne den langsigtede miljøkonsekvens, forklarer Michael H. Nielsen.

Korte projekter

Som noget nyt er der også en pulje til mindre projekter, såkaldte spireprojekter. Her kan virksomheder søge støtte til projekter, der ligger inden for overskriften bæredygtigt byggeri. Udbuddet til de korte projekter bliver offentliggjort i denne måned, og så har InnoBYGs medlemsvirksomheder mulighed for at søge projekter i samarbejde med en af videnpartnerne ? DTU, SBi, DBI, Kunstakademiets arkitektskole samt Teknologisk Institut.

– Vi har truffet et valg om at have de korte projekter, som udbydes hvert år, så vi har mulighed for at lave mere dynamiske projekter, som nemmere kan følge op på helt nye tendenser. Vi afsætter årligt 1 mio. kr. til spireprojekter. Der sker hele tiden noget i branchen, og ved at starte nye projekter op hvert år, har vi mulighed for at tilpasse vores projekter, så vi kan være på forkant med udviklingen, forklarer Kasper Lynge Jensen, Netværksleder i InnoBYG.

Internationalisering skaber vækst

Et andet overordnet område, hvor InnoBYG skal gøre sig gældende i de kommende år, er på den internationale bane.

– Vi kommer til at have mere fokus på internationalisering. Både videnhjemtagning og samarbejde med udenlandske partnere. Det kan både være i forbindelse med projektsamarbejde, for eksempel Horizon 2020, og ved at videndele med udenlandske netværk, siger Kasper Lynge Jensen.

Relateret indhold