NCC vinder 4.000 m3 stor opgave, der skal aflaste kloakkerne i Nordsjælland

Entreprenøren skal etablere et bassin og en pumpestation for vand- og spildevandsselskabet Novafos i PH Park i Hørsholm. En række digitale løsninger bringes i spil.
Bassinet er efter planen klar til brug i midten af 2024. Foto: Novafos.
Bassinet er efter planen klar til brug i midten af 2024. Foto: Novafos.

I dette efterår begynder anlægsarbejdet af et underjordisk spildevandsbassin i den østlige del af PH Parken i Hørsholm.

På et areal mellem Sophielund og Bolbrovej etableres bassinet, der kan rumme ca. 4.000 m3 og vil aflaste kloakkerne i forbindelse med spidsbelastninger ved regnskyl – og dermed bidrage til klimatilpasningen af Hørsholm Kommune.

Nu har NCC vundet opgaven, der omfatter et underjordisk insitu-støbt bassin og pumpestation med tilhørende installations- og smedearbejder. Dertil skal der etableres byggegrubespuns og grundvandssænkning, etableres afløbsledninger og udføres kabelarbejder:

– Det er en opgave, som taler ind i mange af vores kernekompetencer som for eksempel spuns, ankre, udgravning og betonarbejder. Derudover bringer vi en række digitale løsninger i spil, som på forskellig vis bidrager til en effektiv byggeproces, siger Christian Foshammer, afdelingschef i NCC Infrastructure.

3D og droner

NCC’s anlægsenhed arbejder med visualisering og 3D-modeller til blandt andet projektgranskning og som dialogværktøj mellem for eksempel formænd og håndværkere, ligesom et 3D-print af bassinet er med til at skabe en god projektforståelse blandt alle parter.

Ill.: Rambøll.
Ill.: Rambøll.

Droneflyvninger anvendes både til 1:1-indmåling af byggepladsen, som bruges til planlægning og logistik og til løbende staderegistrering undervejs i projektet.

Anlægsarbejdet begynder i efteråret 2022, og når projektet er udført, skal området etableres med råjord, og der vil blive anlagt en servicevej til bassinet og en sti gennem området.

Arbejdet sker i samarbejde med Rambøll, der er bygherres rådgiver.

Bassinet er efter planen klar til brug i midten af 2024.

Kontraktsummen er ca. 70 mio. kroner.

Relateret indhold