MTH skal bygge med tanke på is og ild

Nuuks nye moderne brandstation ved Pukuffik skal opføres inden frosten går i jorden. Der er behov for moderne faciliteter til en by i vækst.
I Nuuk bor omkring 20.000 indbyggere, så brandstationens størrelse er overdimensioneret, hvis man ikke lige tænker på oplandet, der er noget andet end omkring danske provinsbyer. Illustration: Mannik & Storm Arkitekter.
I Nuuk bor omkring 20.000 indbyggere, så brandstationens størrelse er overdimensioneret, hvis man ikke lige tænker på oplandet, der er noget andet end omkring danske provinsbyer. Illustration: Mannik & Storm Arkitekter.

En moderne brandstation, der er næsten 100 meter lang med 14 porte, og et byggeri der samlet fordeler sig over mere end 2.800 kvadratmeter.

Det er, hvad Nuuk City Development nu har ansat MT Højgaard International til at opføre. Nuuks borgmester Charlotte Ludvigsen er tilfreds med, at byggeriet nu går i gang og udtaler:

– Jeg er rigtig glad for, at vi nu får en moderne og fremtidssikret brandstation, som ligger centralt og dermed tæt på alle borgerne. Brandstationen bliver opført i to etager med gode faciliteter, garager, vaskehal og værksted. Der vil således være god plads til at udføre alle opgaver før, under og efter en hændelse, siger hun.

Befolkningsvækst kræver hurtig udrykning

Administrerende direktør for Nuuk City Development, Jens B. Frederiksen, oplyser, at to entreprenørselskaber afleverede tilbud, og at tildelingskriteriet var det økonomisk mest fordelagtige.

Men behovet for en effektiv bygning var også præsent. Nuuks indbyggertal er nemlig fordoblet de seneste 40 år, og med en mere central adresse kan brandvæsenet rykke hurtigere ud til alle dele af byen. I MT Højgaard International ser sektionsdirektør Kim Ulrik Hansen nu frem til at komme i jorden, før frosten for alvor sætter ind.

– Vi er glade for at være del af et så vigtigt byggeri for befolkningen i Nuuk. Det er en opgave med meget stålarbejde, og det ligger rigtig godt til os. Vi har for nylig lavet stålkonstruktioner på opførelserneaf Usisaats erhvervsbyggeri og vores egen fabrik i Nuuk. Mandskabet der leder opførelsen af brandstationen, var også projektledere på disse to byggerier, og de tager deres erfaring med, så vi kan aflevere en velfungerende brandstation til den aftalte tid.

MT Højgaard International starter arbejdet med det samme, og efter planen afleverer de brandstationen til Nuuk City Development, så stationen kan blive taget i brug 1. maj 2022.

Relateret indhold