Millionstøtte til Egmont-område med ‘lige muligheder for alle’

Egmont Højskolen har modtaget 22 mio. kroner til udvikling og anlæggelse af nyt bevægelses- og aktivitetsområde, hvor tilgængelighed er i højsæde.
Området vil bl.a. byde på gangsystemer og udkigsposter, vandringsruter, multibane, skatermiljø og klatrevæg, der skal appellere til fri leg, sport og sociale fællesskaber, ligesom at lokalbefolkning og besøgende får fri adgang til områdets faciliteter. Foto: Keingart.
Området vil bl.a. byde på gangsystemer og udkigsposter, vandringsruter, multibane, skatermiljø og klatrevæg, der skal appellere til fri leg, sport og sociale fællesskaber, ligesom at lokalbefolkning og besøgende får fri adgang til områdets faciliteter. Foto: Keingart.

Om Egmont Højskolen

  • Egmont Højskolen blev grundlagt i 1956 af Vanførefonden, Samfundet og Hjemmet for Vanføre (Bevica) og Vanføreforeningen (Dansk Handicap Forbund).
  • I dag byder den almen folkehøjskole beliggende i Hou nær Odder på varierede, moderne bo-, undervisnings- og opholdsfaciliteter, som tilgodeser elevernes og kursisternes behov.

Alle skal have mulighed for at deltage i et aktivt liv – fysiske udfordringer eller ej.

Dét er fundamentet for Egmont Højskolen, som nu udbygges med et nyt bevægelses- og aktivitetsområde.

– Vi vil lave et sted, et rum, et aktivitetsområde, hvor de siloer, som ellers kan opleves i samfundet, nedbrydes. Kun ved at gå forrest og turde gøre noget nyt og banebrydende anderledes kan vi rykke ved de gængse måder at forstå tilgængelighed på, siger forstander Søren Møllgaard.

Foto: Keingart.
Foto: Keingart.

Han fortæller videre, at højskolen ofte får tilkendegivelser fra personer med funktionsnedsættelser, der oplever, at man som menneske med handicap mest er til besvær, og at der ikke findes ikke nok udendørs faciliteter, hvor alle kan være med.

Samvær og bevægelse på 30.000 m2

Egmont Højskolen har modtaget 22 mio. kroner i støtte fra bl.a. Nordea-fonden og Lokale og Anlægsfonden til udvikling og anlæggelse af bevægelses- og aktivitetsområdet:

– Med det nye aktivitetsområde kommer Egmont Højskolen til at skabe nogle helt fantastiske, nye rammer for samvær og bevægelse i det fri. Det ca. 30.000 m2 store aktivitetsområde bliver tilgængeligt for alle – på tværs af funktionsniveau, alder og livsvilkår, siger Christine Paludan-Müller, uddelingschef i Nordea-fonden.

Læs også: Prioriterer de ældste ældre – opgraderer daghjem

Nordea-fonden støtter bevægelses- og aktivitetsområdet med 14 mio. kroner.

Universelt design

Udgangspunktet for udviklingen af det nye område bygger på grundprincipperne i universelt design, som sigter mod at nedbryde barrierer og skabe en mere inkluderende og tilgængelig verden for alle, lyder det fra Jon Gerner, direktør i Lokale og Anlægsfonden, som støtter det nye område med 6 mio. kroner:

– Egmont Højskolen ønsker at etablere Danmarks første universelt designede udendørs bevægelses- og aktivitetsområde, der med et fast fokus på inklusion sikrer, at alle mennesker på tværs af både funktionsniveau, alder, livsvilkår og livssituation kan deltage aktivt i fritidslivet.

Læs også: Med udsigt over Randers: Endnu et tårn står færdigt på Thors Bakke

Øvrige bidragsydere er Sigrid og Ove F. Petersens Fond, Bevica Fonden, Vanførefonden og Odder Kommune.

Projektet opstartes i foråret 2024 og forventes færdigt i 2025.

Relateret indhold