Månedens Top10: Kæmpe resort skal trække turisme og investorer til Als

Hver måned bringer Dagens Byggeri Byggefaktas Top10-liste over månedens største spadestik og sætter fokus på et af projekterne: Nordborg Resort omfatter 440 feriehuse, en tropisk waterpark, restauranter, bycenter og et stort strandområde med promenade og havbad - til en anlægssum på 1,2 mia. kroner.
Ferieresortet forventes at tiltrække flere end 200.000 turister til Als årligt og skabe ca. 300 nye arbejdspladser. Visualisering: Nordborg Resort Ejendomme.
Ferieresortet forventes at tiltrække flere end 200.000 turister til Als årligt og skabe ca. 300 nye arbejdspladser. Visualisering: Nordborg Resort Ejendomme.

Om projektet

  • Nordborg Ferieresort, 1. etape – opførelse af ferieresort
  • Areal: 34.000 m2
  • Bygherre: Udviklingsselskabet Nordals Ferieresort
  • Ingeniør: Rambøll/Bactocon/Vita
  • Totalentreprenør: Hoffmann
  • Arkitekt: SLA/Zeni/Viva Arkitekter
  • Byggestart: Mar. 2022
  • Afsluttes: Sep. 2024
  • Pris: 1,2 mia. kroner

– Vi er alle meget optaget af den globale verdens mangfoldighed og muligheder, men samtidig er det lokale og det at høre til et område uhyre vigtigt for de fleste af os.

Sådan lyder det i en hvidbog, som Visionsgruppen for Nordals udgav i 2014. Bogen er udarbejdet ud fra et ønske om at vende udviklingen efter Finanskrisen ved at synliggøre blandt andet Nordals’ seværdigheder og historie og styrke dens identitet således, at det naturskønne område både fastholder eksisterende beboere, tiltrækker nye, øger turismen og gør området attraktivt for investorer.

– Nutidens og fremtidens mennesker har et meget stort behov for at høre til, være stolte af og føle sig hjemme i et område. For de fleste mennesker er det ensbetydende med det sted, hvor de bor, mens andre føler større tilknytning til det område, hvor de har en fritidsbolig, skrives der videre.

Turisme, jobs og familie-ejere

Nordborg Resort er udsprunget af denne bog, og i 2015 fik Sønderborg Kommune projektet udpeget som et af 10 turisme-forsøgsprojekter, der var en del af Erhvervsministeriets strategi for en kvalitativ udvikling af dansk turisme med fokus på jobskabelse i yderområder.

Foruden feriehuse indeholder Nordborg Resort en tropisk waterpark og et stort strandområde med promenade og havbad. Visualisering: Nordborg Resort Ejendomme.
Foruden feriehuse indeholder Nordborg Resort en tropisk waterpark og et stort strandområde med promenade og havbad. Visualisering: Nordborg Resort Ejendomme.

Projektet blev efterfølgende videreudviklet i Udviklingsselskabet Nordals Ferieresort fra 2016 til 2019, der blev stiftet af Bitten & Mads Clausens Fond, Linak Holding og Sønderborg Kommune.

Her var fokus for udviklingen den omliggende natur og bæredygtighed, som fastholdes i en certificering efter DGNB Guld.

I 2019 valgte Linak Holding sammen med Bitten og Mads Clausens Fond, der styres af Danfoss-familien Clausen, at investere i opførslen af ferieresortet på Nordals, som blev navngivet Nordborg Resort.

Siden er Linak Holdings ejerandel øget til 70 % og Bitten og Mads Clausens Fonds reduceret til 30 %. Dette er gjort for at hindre fremtidige uoverensstemmelser mellem de to familiers arvtagere.

Klyngehuse og individuelle huse med havudsigt

Projektet, der bliver opført på et 190 hektar stort areal mellem Universe Science Park og Himmark Strand ud til Lillebælt, er overordnet delt op i tre faser og skal drives af et af Europas førende udbydere af familieferie, Center Parcs Europe.

Første fase har et anlægsbudget på 1,2 mia. kroner og omfatter 440 feriehuse på ca. 34.000 m2 i alt fordelt på 90 individuelle huse med havudsigt og 350 klyngehuse og med 4-6 huse i hver klynge.

Feriehusene får plads til 2-8 personer og opføres i en kvalitet svarende til Center Parcs kategorier Comfort, Premium og Exclusive.

Bæredygtighed i naturen og lavt energiforbrug

Udover de 440 nye feriehuse, hvor alle får udsigt til skov, sø, eng eller havet, indeholder Nordborg Resort tropisk waterpark, restauranter, naturoplevelser, læring, bycenter og et stort strandområde med promenade og havbad.

Projektet skal styrke Nordals' identitet således, at det naturskønne område både fastholder eksisterende beboere og tiltrækker nye. Visualisering: Nordborg Resort Ejendomme.
Projektet skal styrke Nordals’ identitet således, at det naturskønne område både fastholder eksisterende beboere og tiltrækker nye. Visualisering: Nordborg Resort Ejendomme.

Samlet bliver der tale om cirka 50.000 m2 under tag i etape et.

Tilmed opvarmes resortet med CO2-neutral fjernvarme og bygges efter den nye DGNB-norm, som er baseret på FN’s 17 verdensmål.

Alle bygninger placeres, så de passer ind i landskabet, som i dag primært består af landbrugsjord. Alt lavet med fokus på bæredygtighed og på at sikre et så lavt energiforbrug som muligt. Samtidig vil der blive plantet ny skov, skabt naturstier, søer og sikret uberørt natur.

Ferieresortet forventes at tiltrække flere end 200.000 turister til Als årligt og skabe ca. 300 nye arbejdspladser. Dertil kommer en lang række opgaver for lokale og regionale håndværkere og entreprenører.

De næste etaper

I de følgende etaper udbydes i fase 2 ca. 160 sommerhuse til salg i Nordborg Resort i størrelser på 4, 6 og 8 personer. Husene forventes at blive udbudt fra 2026.

I fase 3 af opføres der løbende ca. 120 feriehuse, som ejes af resortet. Opførelsen sker i takt med markedsudviklingen således, at investorer i sommerhusene får et bæredygtigt afkast. Disse huse, der vil blive opført som klyngehuse med 4-6 huse i hver klynge, forventes at blive opført i tidsrummet 2027-30.

Relateret indhold