Lokalplan på trapperne: Frederiksberg bringer generationerne sammen

Det kommende Ny Søndervang kombinerer plejecenter til seniorer med botilbud for unge og klimaskole for børn. Borgmester Michael Vindfeldt kalder det 300 mio. kr. dyre nybyggeri for 'et utroligt vigtigt projekt'.
Ny Søndervangs facader i rød teglsten med rød fuge er et kendt motiv fra Frederiksberg. Visualisering: Entasis
Ny Søndervangs facader i rød teglsten med rød fuge er et kendt motiv fra Frederiksberg. Visualisering: Entasis

Ny Søndervang

 • Bygherre: Frederiksberg Kommune
 • Bygherrerådgiver: Cowi og Arkitema
 • Totalentreprenør: Hansson & Knudsen
 • Arkitekt og landskabsarkitekt: Entasis
 • Ingeniør: EKJ Rådgivende Ingeniører
 • Forventet byggestart: Juli 2023
 • Forventes færdigt: Juni 2025
 • Estimeret budget: 300 mio. kr.
 • Omfang: 11.500 kvm, 5 etager, nyt plejecenter med 105 boliger, botilbud med 24 boliger samt klimaskole
 • Bæredygtighed: DGNB Sølv eller Guld
 • Kilde: Byggefakta

Snart begynder nedrivningen af Frederiksberg Forsynings gamle garageanlæg ved Emil Chr. Hansens Vej og Stæhr Johansen Vej, som Frederiksberg Kommune har erhvervet. Frem mod midten af 2025 vil plejecenteret Ny Søndervang med 105 boliger skyde op i området sammen med et botilbud med 24 boliger og 150 kvm klimaskole.

Ny Søndervang bliver et nyt aktivt mødested på Frederiksberg: et byplejecenter hvor generationer kan mødes – fra de yngste, der kommer til klimaskolen, til beboerne i botilbudet og de ældre beboere. Dertil besøgende og personalet.

Ny Søndervang Plejecenter og Botilbud er tegnet af tegnestuen Entasis, der sikrer sammenhæng med respektafstand ved at placere hver institution i hver sin bygning med en samlende og adskillende mellembygning med foyer/hall, hvor de to institutioner samles under samme tag.

I stueetagen på plejecenteret findes også husets 3. institution – Klimaskolen. Klimaskolen er adskilt fra café og udstillingsrum af en glasfoldevæg, så klimaskole og café kan samles i et rum, hvor generationer mødes.

Udvendigt er hovedbygningen præget af en kolonnade langs både Forsyningsstrædet øst for og Klimaboulevarden mod vest, hvor plejecenter og klimaskole møder Frederiksberg. Kolonnaden formidler og beskytter overgangsrummet fra den fuldt offentlige Klimaboulevard til plejecenterets fitness, yoga, kulturværksted og til klimaskolen. Kolonnaderne står med vinduespartier i lærk, og lukkede facadepartier og lofter iklædes lister i lærketræ. Det skaber en varm og velkommen atmosfære.

– Der er ingen tvivl om, at Ny Søndervang kommer til at indeholde rigtig mange tiltag, der vil være interessante, ikke bare for de kommende beboere, men også for mange andre, der skal blive aktive brugere. Vi skal simpelthen sikre et færdigt byggeri, der indbyder byen til at deltage og interagere, udtaler Anders Lomholt, associated partner i Arkitema, der sammen med Cowi er bygherrerådgiver på projektet.

Arkitema har tidligere været bygherrerådgiver på Generationernes Hus i Aarhus, hvor netop mødet mellem generationer er en hjørnesten i projektet, ligesom man ønsker det på Frederiksberg.

I plejecenterets gårdhave er facaderne muret i en lys gylden teglsten, der skaber en lysegrå flade, der trækker himmellyset ned i sansehaven og ind i boligerne. Akacietræer sikrer skygge. Mellembygningen både samler og adskiller de to institutioner. Visualisering: Entasis
I plejecenterets gårdhave er facaderne muret i en lys gylden teglsten, der skaber en lysegrå flade, der trækker himmellyset ned i sansehaven og ind i boligerne. Akacietræer sikrer skygge. Mellembygningen både samler og adskiller de to institutioner. Visualisering: Entasis

Et meget aktivt hus

Lokalplanen for området forventes endeligt vedtaget på et møde i Frederiksberg Kommunalbestyrelse i denne måned. Selve byggeriet forventes at gå i gang i foråret 2023, hvilket er noget, borgmester Michael Vindfeldt glæder sig til:

– Ny Søndervang er et utroligt vigtigt projekt, fordi det medfører flere trygge og moderne boliger til byens seniorer, samtidig med at det bidrager til en levende og blandet by med en klimaskole for børn og unge og med spændende udearealer og mødesteder for hele kvarteret. Det spiller lige ind i Frederiksberg som en blandet by, hvor generationerne mødes på kryds og tværs, siger han.

Sine Heltberg, formand for kommunens Ældre og Omsorgsudvalg udtaler, at formålet med projektet er at give et kæmpe løft for både seniorer, børn og unge i området.

– Vores ældre medborgere har fortjent de bedste rammer for et trygt og aktivt ældreliv. Det får vi med Ny Søndervang. (…) Herudover glæder jeg mig til samarbejdet med Klimaskolen og botilbuddet, som bidrager til, at vi får et meget aktivt hus, siger hun.

Relateret indhold