Kullegaard bag 66 nye boliger på Holbæk Havn

Kullegaard står endnu engang bag udviklingen af boliger på Holbæk Havn. Boligerne opføres som to stokbebyggelser med udsigt over fjorden.
Kullegaard udvikler projektet på Holbæk Havn. Pressebillede.
Kullegaard udvikler projektet på Holbæk Havn. Pressebillede.

Projektet

  • Projekt Vestbryggen og Østbryggen
  • Bygherre Holbæk Fjord Ejendomme A/S
  • Omfang 66 ejerlejligheder og 2 erhvervslejemål (7.400 m² + 3.400 m² kælder)
  • Samarbejdspartnere Danbolig

På Isefjords Allé i Holbæk tegner Kullegaard to etagebyggerier – Vestbryggen og Østbryggen. Bygningerne opføres i overensstemmelse med lokalplanen som to stokbebyggelser vinkelret på kajkanten mod havnebassinet.

Hver stok opføres i fem etager og rummer 33 boliger samt en erhvervsejerlejlighed. Derudover omfatter projektet en række fællesfunktioner, blandt andet en hævet taghave der fungerer som overdækning for bebyggelsernes parkeringspladser. Projektet udvikles i samarbejde med Holbæk Fjord Ejendomme og Danbolig, der tidligere har været med til at udvikle området i og omkring havnen i Holbæk.

Gennemlyste boliger

Bebyggelserne er kendetegnet ved klassisk nordisk kvalitet, som indføjer sig på en naturlig og afdæmpet måde i forhold til havnens eksisterende byggeri.

Fortandingerne i bygningskroppenes facadelinjer skaber en varieret rumoplevelse i gaderummene omkring bygningerne. De giver samtidig optimal udsigt over fjord og by fra alle boligerne, da forskydningerne giver plads til disponering af store altaner, både mod gaden og den fælles have.

De fleste boliger er gennemlyste, og varierer i størrelse fra to til fire værelser. I udviklingen af den enkelte bolig er fokus på at udnytte dagslyset via store vinduespartier og altaner på både øst- og vestsiden.

Grønne rum

Langs med facaderne mod fælleshaven anlægges private terrasser, der adskilles fra det semioffentlige rum med høje græsser og stauder. Den fælles gårdhave består af flere små rum og stier, der forbinder tre fælles terrasser, som alle anlægges med udkig væk fra de private opholdsarealer.

I midten af gårdhaven placeres en af fællesterrasserne under en blomstrende lund af æbletræer. Fællesområdet er skybrudssikret via en gennemgående vandrende. Belægningen omkring bygningens stueplan udgøres af beton og brosten, der har sin sammenhæng med resten af havnens materialer.

Kullegaard varetager rollen som totalrådgiver i forbindelse med udviklingen og opførelsen af begge stokke. Virksomheden er allerede i gang med opførelsen af Holbæk HavneBy, som er et nyt byudviklingsprojekt på havnen. Kullegaard har tidligere bidraget til udviklingen af havneområdet blandt andet via Maskinværkstedet, SuRi og Fjordstjernen.

Kullegaard udvikler projektet på Holbæk Havn. Pressebillede.
Kullegaard udvikler projektet på Holbæk Havn. Pressebillede.
Kullegaard udvikler projektet på Holbæk Havn. Pressebillede.
Kullegaard udvikler projektet på Holbæk Havn. Pressebillede.
Kullegaard udvikler projektet på Holbæk Havn. Pressebillede.
Kullegaard udvikler projektet på Holbæk Havn. Pressebillede.
Kullegaard udvikler projektet på Holbæk Havn. Pressebillede.
Kullegaard udvikler projektet på Holbæk Havn. Pressebillede.
Kullegaard udvikler projektet på Holbæk Havn. Pressebillede.
Kullegaard udvikler projektet på Holbæk Havn. Pressebillede.
Kullegaard udvikler projektet på Holbæk Havn. Pressebillede.
Kullegaard udvikler projektet på Holbæk Havn. Pressebillede.

Relateret indhold