Klimaskærmen er nybyggeriets svage punkt

Byggeskadefondens nyeste årsberetning viser, at skadeanmeldelserne i den almene boligsektor i stigende grad vedrører nye byggerier. Især klimaskærmen står for en stigende andel af de anmeldte byggeskader.
Svigt i klimaskærmen er skyld i de fleste skader i helt nye bygninger. Her byggeskade fra 'grædende' MgO-plader, der i 2012 sad på 75 procent af markedet. Brugen af MgO-plader stoppede i 2015 efter en række grelle byggeskader. I årets beretning er det især manglende murpap, der har forårsaget mange skader. Arkivfoto: Byg-Erfa
Svigt i klimaskærmen er skyld i de fleste skader i helt nye bygninger. Her byggeskade fra 'grædende' MgO-plader, der i 2012 sad på 75 procent af markedet. Brugen af MgO-plader stoppede i 2015 efter en række grelle byggeskader. I årets beretning er det især manglende murpap, der har forårsaget mange skader. Arkivfoto: Byg-Erfa

Antallet af byggeskader i almene boligbyggerier er faldet markant i forhold til for 30 år siden, og det seneste årti har antallet stort set været uændret. Men ser man nærmere på de skadeanmeldelser, som Byggeskadefonden har modtaget, viser det sig, at de i stigende grad vedrører bygninger, der er opført for under 10 år siden.

I 2011 udgjorde andelen af de anmeldte byggeskader i nye almene byggerier 30 %. I 2021 var andelen steget til 68 %.

I sin nye årsberetning har Byggeskadefonden analyseret de skadeanmeldelser, som fonden modtog i 2020 og 2021, og som vedrører bygninger, der er under 10 år gamle. Analysen viser, at 75 % af anmeldelserne vedrører fugtskader, og næsten alle fugtskaderne skyldes svigt i klimaskærmen.

Det er især svigt i ydervægge, der fører til fugtskader, og her er det omkring hver fjerde fugtskade i ydervægge, der handler om murværk. I flere tilfælde er det manglende murpap over vinduer og døre, der har forårsaget skaden.

I over halvdelen af fugtskaderne er fugten trængt helt ind i konstruktionen og har skadet lysninger, vægge og/eller lofter.

– Dette står i kontrast til den ellers lange, danske håndværksmæssige tradition for og erfaring med muret byggeri, siger driftsdirektør Morten Søegaard-Larsen fra Byggeskadefonden og fortsætter:

– Vores analyse viser, at mange af de anmeldte skader kunne være undgået ved at huske almindelig god byggeskik.

Byggeskadefondens driftsdirektør Morten Søegaard-Larsen opfordrer bygherre til klart og tydeligt at gøre opmærksom på sine krav til byggeriet. Hvis kommunikationen er tydelig, er der større chancer for at få bygget i den ønskede kvalitet. Foto: Lisbeth Hjort
Byggeskadefondens driftsdirektør Morten Søegaard-Larsen opfordrer bygherre til klart og tydeligt at gøre opmærksom på sine krav til byggeriet. Hvis kommunikationen er tydelig, er der større chancer for at få bygget i den ønskede kvalitet. Foto: Lisbeth Hjort

Skærpet fokus på bygherrerollen

Morten Søegaard-Larsen mener, at for at nedbringe antallet af byggeskader i de nye byggerier er det nødvendigt, at boligorganisationerne bliver mere bevidste og tydelige om deres ønsker og krav til byggeriet.

– Bygherren skal stille tydelige krav til byggeriets kvalitet så tidligt i processen som muligt. De beslutninger, der træffes i den indledende fase, har nemlig ikke kun betydning for selve byggeprocessen, men også for den efterfølgende drift af de færdige boliger, hvor byggeskaderne skal holdes fra døren, påpeger han.

Hans bedste råd er:

– Jo mere klart og tydeligt en bygherre gør opmærksom på sine krav til byggeriet, jo større chancer er der for at få det ønskede byggeri i den ønskede kvalitet. Og et byggeri med mindre sandsynlighed for byggeskader.

Almen Byggeportal skal hjælpe bygherren

Morten Søegaard-Larsen oplyser, at Byggeskadefonden gennem en række tiltag vil forsøge at klæde de almene boligorganisationer på til at varetage den vigtige rolle som bygherre. Det sker gennem en skærpet formidlingsindsats og i særlig grad med udviklingen af Almen Byggeportal, der netop nu er i gang.

Almen Byggeportal er en digital platform, hvor projektmaterialet på alle almene nybyggerier og renoveringer skal samles. Platformen sikrer blandt andet, at bygherren har adgang til den rette viden og data om byggeprojektet, der er nødvendig for at kunne drifte eller sidenhen renovere byggeriet – eller sætte hurtigt ind, hvis der opstår en byggeskade.

Se årsberetningen her.

Andelen af de anmeldte byggeskader i nye byggerier i den almene sektor er steget fra 30 % i 2011 til 68 % i 2021. Illustration: Byggeskadefonden
Andelen af de anmeldte byggeskader i nye byggerier i den almene sektor er steget fra 30 % i 2011 til 68 % i 2021. Illustration: Byggeskadefonden

Relateret indhold