Klimarådet: Renoveringer og træ er vejen frem

Der er gode CO2-reduktioner at hente ved at renovere den ældre del af boligmasse herhjemme, fremgår det af Klimarådets netop offetliggjorte rapport "Kendte veje og nye spor til 70 procents reduktion.
Byggeriet har mulighed for at sætte et betydeligt aftryk på de danske ambitioner om at blive CO2-neutrale på sigt. Foto: Colourbox.
Byggeriet har mulighed for at sætte et betydeligt aftryk på de danske ambitioner om at blive CO2-neutrale på sigt. Foto: Colourbox.

Det vil kræve en markant indsats at opfylde målet om 70 procents reduktion af den danske CO2-udledning i 2030. Det fastslår Klimarådet, som netop har offentliggjort rapporten “Kendte veje og nye spor til 70 procents reduktion” med undertitlen “Retning og tiltag for de næste ti års klimaindsats i Danmark”.

Skal det lykkes, skal byggebranchen byde sig til.

Gamle boliger bør renoveres

Eksempelvis vil energibesparelser i eksisterende bygninger være en glimrende idé.

Bygninger står for næsten 40 procent af det samlede energiforbrug, og især i den ældre boligmasse er der besparelser at opnå, vurderer Klimarådet. Godt 65 procent af bygningsarealet er nemlig opført før 1980. Ifølge Statens Byggeforskningsinstitut bruger bygninger bygget før 1950 i gennemsnit 500 kilowatttimer pr. kvadratmeter årligt, mens bygninger, der er bygget efter 1960’erne og 1970’ernes bygningsreglement, bruger 260-340 kilowatttimer pr. kvadratmeter. I dag bruger nye bygninger under 40 kilowatttimer pr. kvadratmeter årligt.

Ingen brancher er undtaget fra at bridrage, hvis det skal lykkes at opnå 70 procents reduktion i 2030. Screenshot: Kendte veje og nye spor til 70 procents reduktion.
Ingen brancher er undtaget fra at bridrage, hvis det skal lykkes at opnå 70 procents reduktion i 2030. Screenshot: Kendte veje og nye spor til 70 procents reduktion.

Hvis der kommer fart i renoveringer, kan det ifølge EA Energianalyse give en CO2-besparelses på 15-21 procent i 2030 holdt op mod energiforbruget i erhverv og husholdninger i 2017.

Mere træ i byggeriet

Rådet peger ikke blot på energieffektiviseringer i bygningers drift, men også i opførelsen af dem. Klimarådet vurderer, at “vi er formentlig allerede i dag nået til det punkt, hvor nye bygningers udledninger fra materialeforbrug og byggeri overstiger udledninger fra energiforbruget i bygningernes levetid. Det fordrer et øget fokus på klimabelastningen fra byggematerialer”.

Derfor er forslaget, at bruge mere træ byggeriet. Gevinsten er to-delt: for det første kan det reducere mængden af CO2-intensive byggematerialer som beton og stål, og for det andet kan det binde træernes kulstof i bygninger. Klimarådet har i denne omgang ikke set nærmere på potentialerne ved træbyggeri, men sender en opfordring til regeringen, når en fremtidig klimaplan skal laves. Skal skiftet i byggematerialer ske, kan en forbrugsafgift på byggematerialer baseret på deres CO2-aftryk bidrage positivt, mener Klimarådet.

Relateret indhold