Grønt er godt, men ikke nok – anlægsgartner vil også øge biodiversiteten

Anlægsgartnergruppen Idverde, har vedtaget et mål om at øge det biodiverse areal med minimum 10% om året - og det kræver en ny tilgang.
For ikke mange år siden ville her have været en kortklippet græsplæne - nu bliver flere vilde og frodige enge en del af byernes rekreative områder. Foto: Idverde.
For ikke mange år siden ville her have været en kortklippet græsplæne - nu bliver flere vilde og frodige enge en del af byernes rekreative områder. Foto: Idverde.

Teknisk set er græsplænen et herligt stykke natur, som de fleste byboere ønsker sig mere af. En velkommen afveksling til stenbroen i storbyjunglen.

Men plænen er også det måske bedste eksempel på, hvordan en grøn ørken kan se ud. Græs er rigtigt dygtigt til at holde andre vækster nede, og antallet af insektarter bankes også helt i bund.

Så græsplænerne i storbyens parker og ude i parcelhuskvarterne er med til at reducere mangfoldigheden i flora og fauna omkring os.

Vi udbrede de biodiverse områder med 10 % årligt

For ringe vilkår for en alsidig natur omkring os, er en problemstilling der er kommet mere og mere fokus på. Og en erkendelse af, at det ikke blot er landbruget, der er ansvarlig for, at planter og dyr har de bedste muligheder for at trives.

Derfor er flere og flere biodiverse arealer begyndt at skyde op, og fra flere sider øges indsatsen for at skabe mere biodiversitet omkring os.

Den europæiske anlægsgartnergruppe, Idverde, er en af de virksomheder, som har besluttet at arbejde for at øge biodiversiteten i de seks lande i Europa, hvor de er aktive – heriblandt Danmark.

Målsætninger er, at øge det biodiverse areal med minimum 10% om året målt i kvadratmetre og hektar.

– Vi vil være nummer 1 inden for naturbaserede løsninger. Her er biodiversitet en vigtig del af løsningen – og derfor skal vi være stærke på, hvordan vi kan måle og dermed sikre den, udtaler Morten Dohrmann Hansen, CEO i idverde Danmark, som består af Malmos og OKNygaard.

Hvad er biodiversitet og hvordan fremmes den

I Danmark ses mange aktiviteter, som har til formål at øge biodiversiteten. Men der er mindst lige så mange diskussioner om, hvad biodiversitet er.

– En blomstereng er naturligvis “divers”, men er den også “bio-divers”. Altså passer blomsterne til stedets naturlige habitat, og er planterne hjemmehørende? Øges antallet af insekter, smådyr og fugle i samme takt, som vi udvider arealerne, spørger Idverde sig.

En af udfordringerne omkring biodiversitet er således, ifølge Idverde, at få styr på begreberne og hvordan man fremmer den.

Anlægsgartneren går derfor i gang med at udarbejde et katalog over ‘best practice’ inden for biodiversitet på tværs af de 6 lande i Europa, hvor idverde arbejder i dag.

Kataloget skal gøre det muligt for virksomhederne i koncernen at blive inspireret og få mere viden om biodiversitet og måder at arbejde med den på, som de kan implementere i de enkelte afdelinger.

2000 hektar biodivers natur i 2021

Hos Idverde Danmark består optællingsmetoden i at tælle kvadratmeter. Optællingen fra OKNygaard og Malmos peger på mere end 2000 hektar ny og biodivers natur i 2021. Det omfatter 1915 hektar, som driftes, og yderligere 70 hektar ny natur, som er anlagt i løbet af året.

i opgørelsen noteres, hvilke typer af græs, blomster, træer, planter, bunddække, buske mv., der er blevet etableret hos kunderne.

Netop opgørelsen i valg af plantetyper mv. er vigtig, fordi den viser, hvor varieret et plantevalg OKNygaard og Malmos har arbejdet med.

Og variation er netop et nøgleord, når det kommer til biodiversitet. Med et alsidigt plantevalg kommer der forskellige blomstringstidspunkter, der tiltrækker insekter og dyr på forskellige tidspunkter.

Ligeledes får biodiversiteten også gode vilkår at trives på ved at se på driften. Det handler om at give plads til insekt- dyre- plante- og svampeliv gennem ændret klipning af græs og buske, etablering af kvashegn og insekthoteller eller blot ved at lade dødt ved ligge mv.

For at sikre en opdateret viden om biodiversitet har OKNygaard og Malmos lanceret en intern uddannelse til biodiversitetsgartner.

Relateret indhold