FRI-virksomheder boomer både i Danmark og i udlandet

Selvom rådgivervirksomhederne har rekordmange ansatte i Danmark, er det i udlandet de for alvor slår deres position fast.
Rambøll er målt i antal ansatte den største rådgivende ingeniørvirksomhed i Danmark. De er også meget aktive i udlandet. Blandet andet i forbindelse med en ny bro over St. Lawrence-floden i Canada. Illustration: Alexis Fortin.
Rambøll er målt i antal ansatte den største rådgivende ingeniørvirksomhed i Danmark. De er også meget aktive i udlandet. Blandet andet i forbindelse med en ny bro over St. Lawrence-floden i Canada. Illustration: Alexis Fortin.

FRI’s medarbejderstatistik for 2015 viser det sort på hvidt: Dette var året, hvor antallet af medarbejdere i udlandet og i udenlandske datterselskaber overgik antallet af medarbejdere ansat i Danmark.

– Årsagen til den store stigning i antallet af medarbejdere i udlandet er Rambølls opkøb af det USA-baserede rådgivningsselskab Environ med i alt 1.500 ansatte. Men også stigninger i omsætningen har medført flere ansatte hos de rådgivende ingeniørvirksomheder med opgaver i udlandet. Det betyder, at der nu i alt er 13.232 ansatte i udlandet eller i udenlandske datterselskaber – en stigning på 1.630 i forhold til året før. Det betyder, at danske virksomheder, der er på det internationale marked, er konkurrencedygtige og robuste både geografisk og på kompetencer, siger administrerende direktør i FRI, Henrik Garver.

Det betyder, at danske virksomheder, der er på det internationale marked, er konkurrencedygtige og robuste både geografisk og på kompetencer.

Henrik Garver adm. direktør i FRI

Ændret u-landsbistand påvirker

Men FRI-direktøren mener, at der er risiko for, at antallet af udenlandske medarbejdere vokser mindre kraftigt i 2016 pga. de kraftige nedskæringer i u-landsbistanden i 2015 og 2016.

– Selvom udviklingsbistand i dag er en meget lille del af den internationale omsætning, så er den fortsat central for, at virksomhederne investerer i udviklingslande. Derfor kan det mærkes hos de rådgivende ingeniørvirksomheder, når der bliver skåret op til 30 procent i udviklingsbistanden på kort tid. De investeringer Danida sætter i gang, bidrager konstruktivt til vækst i den tredje verden, de hjælper befolkningen lokalt, de bidrager til at nå FN’s bæredygtighedsmål, og de åbner døre for danske virksomheder i Afrika og Asien, siger Henrik Garver.

Ligeledes vækst i Danmark

Medarbejderstatistikken fra FRI viser også, at der har været medarbejdervækst hos danske rådgivende ingeniørvirksomheder i Danmark. Det betyder, at branchen pr. 1. januar 2015 sætter ny rekord i antal medarbejdere.

– Rekorden fra sidste år er slået. En af årsagerne er, at det Herningbaserede Midtconsult i 2015 meldte sig ind i FRI. Men der har også været organisk vækst blandt FRI-virksomhederne. Forretningerne er omstillet siden finanskrisen. Det er den omstilling, vi nu ser de positive resultater af, og som nu skaber fornyet vækst i antallet af medarbejdere, trods et fortsat usikkert marked, siger FRI-direktøren.

Undersøgelsen dokumenterer samtidig, at der bliver skruet op for kernekompetencerne, hvor der i lighed med de foregående år er vækst i antallet af ingeniører og i antallet af kandidater med andre lange og mellemlange videregående uddannelser. Omvendt reduceres antallet af administrative medarbejdere i virksomhederne.

– Alene i Danmark har de rådgivende ingeniørvirksomheder øget antallet af ansatte ingeniører med 170. Ingeniørerne udgør 56 procent af den samlede medarbejderstab. Samtidig er andelen – og antallet – af medarbejdere med anden lang videregående uddannelse end ingeniør også øget, og som gruppe udgør de ca. 15 procent. Endelig reducerer virksomhederne i det administrative personale. Det fortæller mig, at der er et stærkt fokus på kerneydelsen, at levere gode hele løsninger til branchens private og offentlige kunder, pointerer Henrik Garver.

Relateret indhold