Folkepark skal ændre, hvordan en park ‘bør’ se ud

Arbejdet nærmer sig sin afslutning i Odder Folkepark, som er designet til at skubbe til forestillingen om, hvordan bynatur skal se ud.
Nogle kunne måske ønske sig et mere stramt udtryk, men det er helt bevidst, at Bogl Arkitekter har designet et mere naturligt og vildt udtryk.
Nogle kunne måske ønske sig et mere stramt udtryk, men det er helt bevidst, at Bogl Arkitekter har designet et mere naturligt og vildt udtryk.

I disse uger er anlægsgartner og klimaentreprenør OKNygaard ved at lægge sidste hånd på arbejdet i Odder Folkepark, som officielt bliver indviet næste forår.

Udførelsen har været i gang siden august 2022, og projektleder Henrik Vittrup fortæller, at målet har været var at skabe en folkepark centralt i byen, hvor man også trækker naturen helt tæt på:

– Der er arbejdet med naturgenopretning i form af genslygning af åforløb, klimatilpasning og biodiversitet – alt sammen i mindre skala, men det betyder, at naturen – også den mere utæmmede slags – kommer helt tæt på borgerne, siger han.

Læs også: Genvalg: De skal gøre Rønne Havn til Østersøens centrum for grøn energi

Der er stadig hegn og afspærringer i parken, da der fortsat bliver arbejdet på de sidste elementer. Det gælder bl.a. det store overdækkede område Rådhusmøllen, hvor besøgende fremover kan opholde sig i ly og læ, og som skoler og institutioner kan anvende som socialt læringsrum.

Klar til regnvejr og større hændelser

I dag risler vandet af sted på åstrækningen, som kan passeres via to broer. Det genslyngede åforløb er skabt med formålet om at bringe flere af naturens elementer frem, skabe rekreativ værdi og bidrage til lokal håndtering af regnvand, fortæller Henrik Vittrup:

– Vi har genslynget et stykke af åen og udlagt gydegrus, så den i højere grad kan trække fisk til. Der er regnvandsbede til nedsivning af regn- og overfladevand, der både kan håndtere det typiske regnvejr og de større hændelser.

Læs også: Klimatilpasning: 10 år foran USA – efterspørger danske løsninger

– Der er enggræsarealer og blomstereng for at styrke biodiversitet, og så er der selvfølgelig en masse områder til leg og ophold med terrasser, borde og bænke.

Med til at flytte folks syn på naturen

Ydermere er der arbejdet med genanvendelse ved, at alle de gamle lygtepæle er pillet ned, renset malet og genopsat. Derudover er brugt en del af de gamle bundopbygninger i området i form af stabilgrus og bundsand.

– Selvom projekter som dette kun løser en lille del af vores samlede klima- og biodiversitetsudfordringer, så er det et vigtigt bidrag, som vi håber er med til at flytte folks syn på naturen, og hvordan en park ‘bør’ se ud. Nogle kunne måske ønske sig et mere stramt udtryk, men det er helt bevidst, at Bogl Arkitekter har designet et mere naturligt og vildt udtryk, siger Henrik Vittrup.

Relateret indhold