Finalist ved Årets unge FRI-rådgiver: “Specialist med stor faglig kunnen og ud-af-boksen tænkning”

For 16. gang kåres Årets unge FRI-rådgiver, og den fjerde i rækken af fem finalister er Peter Morel, der er ansat som afdelingsleder hos Cowi i Lyngby og Aarhus.
I disse dage præsenterer vi her på Dagens Byggeri finalisterne ved Årets Unge FRI-rådgiver 2024. Denne gang er det Peter Morel fra Cowi.
I disse dage præsenterer vi her på Dagens Byggeri finalisterne ved Årets Unge FRI-rådgiver 2024. Denne gang er det Peter Morel fra Cowi.

Hvert år siden 2009 har Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, kåret Årets unge FRI-rådgiver, som er en rådgivende ingeniør på maks. 35 år, ansat i en af foreningens medlemsvirksomheder, og som har udrettet noget ekstraordinært via sit talent og arbejdsindsats.

Læs mere: Nu skal landets mest talentfulde unge rådgiver kåres

Blandt årets fem finalister er Peter Morel, der er 30 år og arbejder som afdelingsleder hos Cowi i Lyngby og Aarhus.

Han er nomineret på baggrund af sit arbejde med projekterne omkring den kunstige halvø Lynetteholmen mellem Københavns Nordhavn og Refshaleøen samt etableringen af kystbeskyttelse ved projektet ‘Østlig Ringvej’.

Store havprojekter

Peter Morel har siden 2019 arbejdet som assisterende projektleder på By & Havns megaprojekt med den kunstige halvø, Lynetteholmen, i København. Halvøen mellem Refshaleøen og Nordhavn skal bl.a. bidrage til stormflodsbeskyttelse af København, håndtering af overskudsjord, bidrag til infrastruktur og byudvikling for både beboelse og erhverv.

Læs også: Finalist ved Årets unge FRI-rådgiver: “Et helt særligt drive og fokus”

I samme område har Sund og Bælt samtidig planlagt anlæg af en ringvej øst om København i form af sænketunnellen Østlig Ringvej øst om Amager fra Nordhavn over Lynetteholm til Lufthavnen.

Her er Peter Morel designansvarlig for kystbeskyttelsen af de tilslutningsanlæg, hvor tunnelen møder overfladen, og beskyttelse af tunnelen på havbunden mod eksempelvis erosion eller tabte skibsankre. Disse har stor betydning for hele tunnelgeometrien.

Læs også: Finalist ved Årets unge FRI-rådgiver: “Altafgørende rolle for hele CCS-sektorens udvikling”

Han har også udført de numeriske modelleringer af bølger og strøm i området. Missionen var, at sikre tunnellen mod en 10.000-års hændelse samt forventede vandstandsstigninger de næste 120 år.

Peter Morel har fungeret som bindeled mellem de to projekter og har begge steder arbejde med at koordinere de mange nødvendige fagdiscipliner og navigeret igennem meget omskiftelige forhold igennem de enorme projekters forskellige faser.

Chefen: – Specialist med stor faglig kunnen, som tænker ud af boksen

– Peters kompetencer dækker bredt. Som specialist har han stor faglig kunnen og har vist, at han kan løse komplekse problemstillinger ved at kombinere en struktureret tilgang og med ud-af-boksen tænkning. Eksempelvis ved at fungere som bindeled mellem to af tidens største danske anlægsprojekter – Lynetteholm og Østlig Ringvej. Peter har også ageret ankerperson i samarbejdet mellem soft- og hardwareudviklere om udvikling af en model til numerisk modellering, der kan forudsige påvirkningen af Atlanterhavets bølger, siger René Muff Thomsen, afdelingsleder i Cowi.

Læs også: Finalist ved Årets unge FRI-rådgiver: “Et fagligt fyrtårn inden for hydraulisk modellering”

Han fortsætter:

– Peters jordbundne personlighed, gode værdier og respekt for andre mennesker skaber tryghed blandt kollegaerne og giver en atmosfære, der får det bedste ud af folk professionelt og personligt. Det er tydeligt, Peter ikke kun trives ved selv at yde og udvikle sig, men at han også motiveres af at se sine kollegaer udvikle sig og skabe værdi på projekterne og for kunderne.

Kunden: – Peter er god til at skabe fremdrift og holde gejsten i en presset situation

– Peter er en stærk kommunikator, velorganiseret og struktureret. Han evner, at den enkelte samarbejdspartner føler sig set og hørt. Han er god til at skabe fremdrift og holde en gejst i en til tider presset situation. Hans sprog er klart. Han er aktivt lyttende, og han evner at tilpasse sig den specifikke situation. Hans udadvendte væsen og ydmyghed gør, at det falder ham naturligt at engagere og motivere andre, siger Sanne Lovén Damgaard, senior kreativ leder, Urban i Arkitema.

Kåringen af Årets unge FRI-rådgiver finder sted torsdag d. 7. marts under FRI’s årsmøde.

Relateret indhold