Fald i byggeaktiviteten

I første halvår af 2014 blev der påbegyndt færre kvadratmetre end i første halvår sidste år.
Byggeaktiviteten i første halvår 2014 er faldet med seks procent sammenlignet med samme periode sidste år. Foto: Colourbox.
Byggeaktiviteten i første halvår 2014 er faldet med seks procent sammenlignet med samme periode sidste år. Foto: Colourbox.

Ifølge Danmarks Statistik blev der i første halvår 2014 påbegyndt 1,6 millioner kvadratmeter mod 1,7 millioner kvadratmeter i samme periode 2013. Der er dermed tale om et fald på seks procent. Det fortæller Dansk Byggeri i en pressemeddelelse.

Tilbagegangen dækker over et lille fald i det påbegyndte etageareal til boliger, hvorimod der har været en mindre stigning i nybyggeriet af erhvervsbygninger. Samtidig hermed har der været et fald på 24 procent i nybyggeriet af bygninger til institutioner og kulturelle formål samt idræt, hvilket især omfatter offentlige byggeinvesteringer.

– Selv om det påbegyndte etageareal til boliger er faldet med et par procent i første halvår i år sammenlignet med i fjor, ser vi en stigning i antallet af påbegyndte boliger på cirka 200. Der har været fremgang i nybyggeriet af boliger i etageejendomme på godt 800, mens nybyggeriet af enfamiliehuse er faldet med 300 og nybyggeriet af andre boliger, dvs. kollegier og døgninstitutioner, er også faldet med 300, fortæller chefanalytiker Finn Bo Frandsen, Dansk Byggeri og fortsætter:

– Stigningen i nybyggeriet af boliger i etageejendomme skyldes formentlig fremgang i de almene boligselskabers nybyggeri af almene familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger. Hertil kommer, at pensionskasserne nok også investerer mere i nybyggeri af lejligheder. Pensionskasserne har fokus på boliginvesteringer som led i risikospredningen, og de er også opmærksomme på mulighederne for, som bygherrer, at udnytte de fordelagtige priser på grund af den lave byggeaktivitet.

Ingen tegn på opsving

Faldet i nybyggeriet af enfamiliehuse viser ifølge Dansk Byggeri med al tydelighed, at der endnu ikke er sket nogen vending i det private boligbyggeri.

– Der er ikke tegn på opsving. Og det er også værd at bemærke, at nybyggeriet af både kollegier og døgninstitutioner er faldet, siger Finn Bo Frandsen.

Omvendt ser erhvervsbyggeriet langt om længe ud til at have stabiliseret sig. Dog er der her tale om et meget lavt niveau, for nybyggeriet af erhvervsbygninger er gået langt ned siden 2006. På kort sigt er der ifølge Finn Bo Frandsen ikke udsigt til en ny fremgang på grund af de mange tomme bygninger.

Relateret indhold