Entreprenør vinder stort projekt i Esbjerg

Jorton har sammen med et rådgiverteam vundet totalentreprisen på projekter i Esbjerg til 24 millioner kroner.
Jorton har vundet projektet om Landgangen og Havnepromenaden i Esbjerg, der begge skal stå klar inden udgangen af 2016. Illustration: Cobe Architects.
Jorton har vundet projektet om Landgangen og Havnepromenaden i Esbjerg, der begge skal stå klar inden udgangen af 2016. Illustration: Cobe Architects.

Jorton har sammen med rådgiverne Cobe, Moe og Krabbenhøft & Ingolfsson vundet totalentreprisekonkurrencen om Landgangen og Havnepromenaden i Esbjerg. Stålentreprenør bliver Valmont SM.

Dommerkomitéen vurderer projektforslaget som en klar vinder, der tydeligt forbedrer sammenhængen mellem bymidten og havnen. Med et enkelt og ukompliceret design udviser vinderprojektet samtidig en vigtig respekt for Esbjerg Kleven og dens fortælling og bidrager dermed til den levende historie om Esbjerg.

Vinderprojektet opfylder fuldt ud visionen om at genskabe sammenkoblingen mellem Esbjerg Havn og by.

Johnny Søtrup Borgmester i Esbjerg

Kobler byen med havnen

– Vinderprojektet opfylder fuldt ud visionen om at genskabe sammenkoblingen mellem Esbjerg Havn og by som et attraktivt, samlende og flot byarkitektonisk forbindelseselement i respekt for de historiske miljøer, samt med en sådan fleksibilitet at nødvendige aktiviteter på Esbjerg Havn fortsat kan finde sted, siger borgmester i Esbjerg, Johnny Søtrup.

Landgangen er vinderprojektets ene hovedelement. Formet som en trægren af cortenstål, strækker Landgangen sig fra byen hen over Kleven og helt ned på havnen. Landgangens usædvanlige form resulterer i mange overraskende vinkler og kurver, der giver en række fine opholdspladser, stiforløb og udsigtspunkter. Den brændte, orangebrune farve fra cortenstålet betyder, at Landgangen føjer sig naturligt ind i Klevens og Byparkens landskabelige billede. Og stålets råhed knytter forbindelse til havnens industrihistorie og byens urbane liv.

Stor arkitektonisk styrke

Det andet hovedelement i vinderprojektet er Havnepromenaden, der kommer til at løbe langs Havnegade. Mens Landgangen bygges i stål, støbes Havnepromenaden i beton og flankeres på den ene side af træer og på den anden side af plantebede, siddepladser, udsigtspunkter, trapper og forbindelsesveje, der fører ind mod byen.

– Vinderprojektet har stor arkitektonisk styrke. Det føjer sig smukt ind i det historiske miljø gennem et stærkt design, og på det funktionelle plan styrker det på bedste vis byens liv på tværs af byen og havnen, siger projektchef i Realdania, Lars Autrup.

Udbuddet er gennemført som en omvendt licitation med en samlet anlægssum på 24 millioner kroner, og tildelingskriteriet er fastlagt som det økonomisk mest fordelagtige i henhold til underkriterierne arkitektur, funktioner og tekniske kvaliteter, hvoraf arkitekturen har vægtet 50 procent.

Hele projektet med Landgangen og Havnepromenaden forventes taget i brug inden udgangen af 2016.

Relateret indhold