Digitalisering giver mere effektiv byggeproces i Viborg

Regionshospitalet Viborg er ved at blive ombygget til et større akuthospital. Bygningerne er netop blevet kortlagt digitalt, hvilket effektiviserer byggeprocessen.
Rambøll har netop kortlagt bygningerne ved Regionshospitalet Viborg digitalt i forbindelse med ombygningen til akuthospital. Illustration: Hospitalsenhed Midt.
Rambøll har netop kortlagt bygningerne ved Regionshospitalet Viborg digitalt i forbindelse med ombygningen til akuthospital. Illustration: Hospitalsenhed Midt.

Regionshospitalet Viborg gennemgår i disse måneder en gennemgribende forvandling. Hospitalet skal være akutsygehus i regionen og har fået bevilliget 1,15 mia. kr. til ombygning af og tilbygning til hospitalets eksisterende bygninger.

– Bygningerne er fra 70’erne og 80’erne, og det oprindelige tegningsmateriale lever ikke op til dagens standard. Derfor var der behov for digitalisering, så der kunne skabes grundlag for en effektiv bygningsdrift fremadrettet, siger sektionsleder i Servicecenteret ved Hospitalsenhed Midt, René Mørch Kjellerup, i en pressemeddelelse.

Der var behov for digitalisering, så der kunne skabes grundlag for en effektiv bygningsdrift fremadrettet.

René Mørch Kjellerup Sektionsleder i Servicecenteret ved Hospitalsenhed Midt

Sparer tid

Rambøll har stået for digitaliseringen af den eksisterende bygningsmasse. Det er dels sket ved optegning af installationer på baggrund af eksisterende tegninger, dels ved 3D-scanning af ingeniørgange.

– Arbejdet udføres i dialog med driftsafdelingens medarbejdere, som forud for 3D-modelleringen har registreret kendte ændringer på de eksisterende tegninger. Efterfølgende foregår den egentlige digitalisering med optegning i 3D. I praksis betyder det, at tegnerne har alle oplysninger til rådighed som grundlag for optegningen. Det sparer tid. Faktisk har det kun i særlige tilfælde været nødvendigt med besøg på stedet, typisk ved komplicerede områder som skakte og teknikrum, siger koordinator for Bygnings Informations Modellering hos Rambøll, Anders Bilgaard.

Et andet aspekt af optegningen er opmåling og registrering af fiber til internet og medicinaldata.

– Den har vi foretaget efter samme skabelon, som den vi har udarbejdet for Det Nye Universitetshospital i Aarhus. Tanken er, at samme standard for optegning af fiberinstallationer skal gælde i hele regionen. Det letter gennemsigtighed og arbejdsgange betydeligt, siger Anders Bilgaard.

Uforudsete udgifter

Regionshospitalet Viborg er et af fire hospitaler i Hospitalsenhed Midt, der tilsammen favner 200.000 kvadratmeter. Regionen som helhed tegner sig for 1,2 mio. kvadratmeter.

– Digitaliseringen gør os i stand til at gennemføre bedre, billigere og hurtigere ombygninger til gavn for patienter og personale. Faktum er jo, at hvis tidsplanen for en ombygning skrider, så kan det få det konsekvenser for patientoplevelsen. Erfaringer fra lignende ny- og ombygninger i Region Syddanmark viser, at 20-25 procent af den samlede byggesum er uforudsete udgifter, der opstår undervejs, blandt andet som følge af mangelfuld dokumentation. Det er dét, vi gerne vil imødegå ved at have et opdateret overblik over bygninger og installationer liggende digitalt, så det nemt kan deles med byggesagens parter og sikre god koordinering på tværs af fag, siger René Mørch Kjellerup fra Hospitalsenhed Midt.

Relateret indhold