Dansk Boligbygs største byggerier starter op igen

Med entreprenørens konkurs standsede byggerierne af to Plushusene-projekter til samlet 437 boliger. Men nu går arbejdet videre.
Et af Plushusene-projekterne, der igangsættes igen, er i Lisbjerg/Aarhus, der bl.a. omfatter 226 boliger fordelt på rækkehuse og lejligheder.
Et af Plushusene-projekterne, der igangsættes igen, er i Lisbjerg/Aarhus, der bl.a. omfatter 226 boliger fordelt på rækkehuse og lejligheder.

Da Dansk Boligbyg gik konkurs i februar i år, viste Byggefaktas SMART-database over bygge- og anlægsprojekter i Danmark, at entreprenøren var i gang med at opføre 1.365 boliger.

Læs mere: Boligentreprenørs konkurs rammer projekter for mere end 3 mia. kr.

Blandt dem var to Plushusene-projekter i henholdsvis Lisbjerg/Aarhus og Ølstykke til samlet 437 boliger.

Efter en hård opbremsning på de to byggerier, der var Dansk Boligbygs største igangværende byggerier, er planen for færdiggørelsen nu overordnet på plads ved, at Plushusene indtræder i underentreprenøraftalerne i stedet for Dansk Boligbyg, mens firmaet Forstt er hyret til at stå for byggestyringen af det resterende arbejde.

I byggestyringsteamet hos Forstt indgår flere tidligere medarbejdere fra Dansk Boligbyg, som arbejdede med projekterne før konkursen.

Lutter positive tilkendegivelser

Adm. dir. i Plushusene, Martin Kring, fortæller, at byggestyringsteamet skal arbejde sammen med helt de samme underentreprenører, som har været med på projekterne hidtil, og at setup’et betyder, at underentreprenørerne kan fuldføre det påbegyndte arbejde baseret på de indgåede aftaler, uden økonomisk tab, samt at kontinuiteten i byggerierne sikres:

– Vi har efter konkursen fået lutter positive tilkendegivelser fra de underentreprenører, som har arbejdet på sagerne. Derfor er vi glade for den plan, som vi nu har fået på plads. Det er rigtigt godt for underentreprenørerne, deres håndværkere, de tidligere Dansk Boligbyg-medarbejdere og ikke mindst for os, da det sikrer kvalitet og kontinuitet i byggeriet.

Håndværkere kommer tilbage

Adm. dir. hos Forstt, Kasper Lægdsmand, supplerer:

– Vi er glade for, at vi i samarbejde med Plushusene hurtigt har kunnet finde løsninger på at drive projekterne videre. Vi er særligt glade for, at de mange håndværkere, som var påvirket af Dansk Boligbygs konkurs, atter får sin gang på byggepladserne. Dette gælder naturligvis også en række dygtige mennesker fra Dansk Boligbyg, som vi er stolte over at have ansat.

Læs også: Klarede ikke skærene: Dansk Boligbyg Vest også konkurs

Projektet i Ølstykke består af i alt 211 boliger fordelt på rækkehuse og lejligheder samt +700 m2 fælleshus, orangeri, gårdrum, legeplads og nyttehaver. Projektet forventes færdigt ultimo 2025, mens de første beboere forventes at kunne flytte ind primo 2025.

Projektet i Lisbjerg består af i alt 226 boliger fordelt på rækkehuse og lejligheder samt +900 m2 fælleshus, orangeri, gårdrum, legeplads og nyttehaver. Projektets første del er færdigt, og beboerne flytter ind løbende. Den resterende del og dermed hele bebyggelsen forventes færdig i efteråret 2024.

Bag Plushusene står M+Invest og NREP.

Relateret indhold