Byggeaktivitet overrasker positivt

Ny rapport fra CRM Byggefakta viser en stigning i aktiviteten på 14 procent. Der er i årets første seks måneder igangsat projekter for fire mia. kr. mere end samme periode i 2013.
En ny rapport fra CRM Byggefakta overrasker positivt. Prognosen for hele 2014 viser, at den danske byggeaktivitet i totalmarkedet ligger 14 procent over sidste års niveau. Foto: Per Aarsleff A/S.
En ny rapport fra CRM Byggefakta overrasker positivt. Prognosen for hele 2014 viser, at den danske byggeaktivitet i totalmarkedet ligger 14 procent over sidste års niveau. Foto: Per Aarsleff A/S.

Der er fremgang at spore i den danske byggebranche i 2014. Fremgangen ses især inden for hovedgrupperne Boliger og Anlæg. Det viser en helt ny rapport, Trends for byggebranchen Q2 2014, der offentliggøres i dag.

– Den nye prognose viser en stigning i totalmarkedet på hele 14 procent i 2014. I reelle tal svarer det til en stigning på otte mia. kr. i forhold til 2013. Driveren for væksten er især boligbyggerierne, hvor vi nu forventer en stigning på hele 45 procent i forhold til niveauet i 2013. Totalmarkedet i 2014 forventes nu at udgøre 66,6 mia. kr. og der skal ske meget, hvis ikke vi som minimum når det niveau, siger direktør Jens Slott Johansen, CRM-Byggefakta.

Gang i boligbyggerierne

Højdespringeren er hovedgruppen “Boliger”, der ser ud til at vokse med hele fem mia. kr. i 2014. Hovedgruppen forventes således at udgøre hele 26 procent af totalmarkedet, en stigning på hele 6 procent i forhold til 2013.

For hovedgruppen “Anlæg” forventes aktivitetsniveauet at ligge 41 procent over niveauet i 2013, svarende til ca. fire mia. kr.

Men også hovedgruppen “Skoler, uddannelse og forskning” er gået frem i forhold til niveauet i 2013, i reelle tal er der tale om projekter for 2,2 mia. kr.

Staten går forrest

Mest markant for den nye prognose er opjusteringen af forventningerne til Staten som bygherre, med en fremgang på 104 procent eller 6 mia. kr. i forhold til 2013. Derudover viser prognoserne betydelig vækst for de private bygherre, hvor aktiviteten nu forventes at ligge 11 procent over det realiserede niveau i 2013. Forventningerne til regionerne som bygherrer er nedjusteret, hvilket primært skyldes at flere større projekter i forbindelse med opførelsen af sygehuse er udskudt til 2015.

– Generelt ser vi størst fremgang i prognoserne for de tre regioner i Vestdanmark, fastslår Jens Slott Johansen.

Omfattende datagrundlag

Rapportens data dækker både offentlige og professionelle private byggerier. Data dækker både ny-, til- og ombygninger samt ind- og udvendige renoveringer. Tallene dækker ikke Hr. og Fru Jensens byggeri af et nyt parcelhus eller en ny carport. Totalsummen for et byggeprojekt registreres i statistikken i den måned, hvor byggeriet igangsættes. Metoden gør, at CRM-Byggefakta før nogen andre kan se ændringer i konjunkturer samt ændringer inden for hovedgrupperne og bygherretyperne.

– Rapporten dækker en opgørelse over igangsatte byggeprojekter i årets første syv måneder samt prognoser for resten af kalenderåret. Rapporten indeholder 27 statistikker og prognoser, samt 14 top-10-lister for geografi, aktører og bygherretyper. Dermed kan det direkte aflæses, hvor i landet der er mest gang i byggeriet samt hvilke typer projekter, der arbejdes med.

Ved indsamlingen af informationer til rapporten har CRM-Byggefaktas researchafdeling været i kontakt med beslutningstagerne på hvert byggeprojekt op til 10 gange. Dermed er der samlet set gennemført ca. 100.000 research-interviews fordelt på 13.000 byggeprojekter for at tilvejebringe og verificere rapportens data, fortæller Jens Slott Johansen.

Rapporten “Trends for Byggebranchen Q2 2014” kan hentes her fra ca. kl. 15 i dag mandag.

Relateret indhold