Byg-Erfa aviser MgO-anbefaling

Mens problemerne tårner sig op i byggerier, der har anvendt MgO-plader, afviser Byg-Erfa nu at have anbefalet brugen af de fugtsugende plader i byggeriet.
Forzinket profil - hvorpå facadebeklædningen er monteret. Profilet er korroderet på anlægsfladen mod vindspærrepladen. Foto: byg-erfa.dk.
Forzinket profil - hvorpå facadebeklædningen er monteret. Profilet er korroderet på anlægsfladen mod vindspærrepladen. Foto: byg-erfa.dk.

Byg-Erfas egen udlægning af erfaringsbladet fra 27. december 2013

  • I det omdiskuterede Byg-Erfa-blad redegøres for erfaringer med valg og montering af vindspærrer med henblik på at undgå, at vindspærrepladerne bliver fugtskadede under byggeprocessen. I beskrivelsen indgår en punktopstilling, hvor magnesiumbaseret plademateriale – sammen med fiberarmeret gipsplade, cementbaseret plademateriale, let bitumenimprægneret pap og plastbaserede mikrofibermaterialer – nævnes som eksempler på aktuelt anvendte vindspærretyper i byggeriet.

Det er potentielt en regning i milliardklassen, der skal udskrives i sagen om MgO-vindspærreplader, der tilsyneladende opsuger fugt fra luften og giver skader på selv helt nyopført byggeri. Hvem, der ender med at skulle betale, er ikke afklaret, og nu afviser Byg-Erfa at have anbefalet brugen af MgO-pladerne som vindspærremateriale.

I de seneste ugers offentlige debat har det ellers været fremført, at byggeriets praktikere ikke kunne vide bedre, fordi et Byg-Erfa-blad om vindspærrer i facader skulle have anbefalet denne type plader. Men den udlægning afviser Byg-Erfa i en pressemeddelelse og oplyser, at det pågældende blad først udkom den 27. december 2013, hvilket var flere år efter, MgO-pladerne vandt indpas på det danske marked. Dermed er langt de fleste MgO-plader ifølge Byg-Erfa opsat og har fungeret uden tilkendegivelser om problemer længe inden bladudgivelsen.

Det kommer især bag på mig, at nogen blandt byggeriets professionelle parter har opfattet omtalen som en anbefaling.

Jens Østergaard Direktør i Byg-Erfa

Ikke en anbefaling

Desuden afviser Byg-Erfa, at omtalen i 2013 havde karakter af en anbefaling, og at den i stedet havde karakter af et eksempel på et vindspærremateriale, der blev anvendt i dansk byggeri på daværende tidspunkt.

– Jeg beklager, hvis nogen kan have misforstået de nævnte eksempler som Byg-Erfas anbefaling af disse materialer. Omtalen af vindspærrematerialer er ikke afgørende for budskabet i det pågældende erfaringsblad, og det kommer især bag på mig, at nogen blandt byggeriets professionelle parter har opfattet omtalen som en anbefaling, siger direktør i Byg-Erfa, Jens Østergaard, og fortsætter:

– Denne sag har vist, at vi skal være endnu mere omhyggelige med at tydeliggøre, at Byg-Erfa formidler erfaringer fra byggeriets praksis, og at Byg-Erfa hverken er et materialegodkendende institut eller en kontrollerende instans.

Byg-Erfa udgav i marts i år et advarselsblad mod at benytte MgO-plader som vindspærre.

Relateret indhold