Bedre plads på Dybbølsbro

I fremtiden vil endnu flere cyklister og gående bruge Dybbølsbro på deres vej gennem København. Derfor skal broen udvides markant.
Et af forslagene er en sammenbygning af de to broer.
Et af forslagene er en sammenbygning af de to broer.

Mange tusind mennesker benytter sig dagligt af Dybbølsbro som transportvej, når de på cykel eller til fods krydser de mange spor på baneterrænet i Indre København. Særligt i myldretiderne er pladsen trang for både cyklende og gående, og i takt med at der bliver flere og flere københavnere, og at den kommende IKEA i området med al sandsynlighed vil trække tusindvis af folk til sig dagligt, skal Dybbølsbro udvides.

Et af forslagene er en sammenbygning af de to broer. Ved at udfylde det ti meter brede hul mellem de to broer i deres nuværende form kan der, sammen med den eksisterende stibro, skabes plads til fodgængerareal, en dobbeltrettet cykelsti og cykelparkering. Den løsning ser teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL) gerne blive til virkelighed:

Cykelslangen er et ikon for København, men vi har bedre ting at bruge pengene til i København end en fortsættelse af denne.

Morten Kabell Teknik- og miljøborgmester

– Vi har et mål om, at 50 pct. af københavnerne tager cyklen til arbejde og studie dagligt i 2025, og hvis vi skal i mål med sådan en vision, så skal vi sørge for, at forholdene egner sig til, at københavnerne vælger cyklen. Ved at bygge de to broer sammen har vi kapacitet til at rumme både københavnere og pendlere på cykel og til fods i fremtiden, siger Morten Kabell.

Mest for pengene

Særligt den kommende IKEA nødvendiggør, at udfordringen bliver løst, mener Morten Kabell:

– Der er ingen tvivl om, at IKEA kommer til at tiltrække rigtig mange mennesker, som kommer på cykel, til fods eller med kollektiv transport. Vi diskuterede allerede adgangsforhold, da vi i Teknik- og Miljøudvalget fik præsenteret lokalplanen for området, og derfor regner jeg også med, at alle partier kan bakke op om, at pladsen skal udvides på broerne, lyder det fra borgmesteren.

Flere scenarier er blevet lagt frem for politikerne, blandt andet en model hvor Cykelslangen forlænges. Den løsning bliver dog ikke til virkelighed, hvis det står til teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL):

– Cykelslangen er et ikon for København, men vi har bedre ting at bruge pengene til i København end en fortsættelse af denne. Ved at udfylde mellemrummet mellem de to nuværende broer får vi skabt ny plads til de mange bløde trafikanter. Her får vi mest for pengene og ender med en rigtig god løsning, siger Morten Kabell.

Den fremlagte løsning koster 59 millioner kroner, hvor en fortsættelse af Cykelslangen stod i 123 millioner kroner. To andre forslag er også lagt frem for politikerne, men ingen af disse var fremtidssikrede i forhold til tilvækst i daglige brugere.

Skal projektet føres ud i livet, kræver det, at der findes finansiering i forbindelse med kommunens årlige budgetforhandlinger.

Relateret indhold