Bæredygtigt projekt med 200 års levetid

Bæredygtighedsforståelsen på BLOX består af fem hovedstrategier - lokalområdets livskvalitet, bebyggelsens mangfoldige kvaliteter, bæredygtige løsninger, bæredygtig drift samt fremadskuende elementer.
Lokalområdets livskvalitet, bebyggelsens mangfoldige kvaliteter, bæredygtige løsninger, bæredygtig drift samt fremadskuende elementer er de fem bæredygtige strategier, som BLOX-projektet følger. Foto: Rasmus Hjortshøj.
Lokalområdets livskvalitet, bebyggelsens mangfoldige kvaliteter, bæredygtige løsninger, bæredygtig drift samt fremadskuende elementer er de fem bæredygtige strategier, som BLOX-projektet følger. Foto: Rasmus Hjortshøj.

BLOX er et lavenergibyggeri efter 2015 standarder med meget isolerende glasfacader, solceller på taget og fjernkølingssystem tilkoblet i byggeriet.

Bygningen er konstrueret, så især de blivende dele har en levetid på 200 år. Og med stor loftshøjde, flytbare vægge osv. er huset meget fleksibelt i forhold til at kunne tilpasse sig til ændrede brugerbehov i fremtiden. Herunder at kunne blive bygget om med helt nye typer af tekniske installationer og energieffektiv infrastruktur, som vi slet ikke kender endnu.

Vi er selv meget stolte af, at BLOX bliver et af de store danske byggerier, der opfylder det samlede lavenergikrav LE2015, som det er formuleret i BR10.

Projektchef Peter Fangel Poulsen Realdania

Læs også BLOX: Kompleks bygning med mange faglige udfordringer.

Der har også været fokus på bæredygtighed i byggeprocessen, hvor ZÜBLIN har foretaget omfattende målinger og beregninger af energiforbruget på byggepladsen og udviklet et bærdygtightedskoncept med blandt andet CO2-beregninger på 90 procent af bygningens masse – det vil sige for råhus, facader og tag.

Bæredygtigt i brug

Et af målene for byggeriet er at reducere forbruget af vand og strøm betydeligt. Intelligent styring af husets installationer hjælper godt på vej. Etablering af solcelleanlæg og højisolering af facaderne gør huset medproducerende af energi. Og tilkobling til både fjernvarme og det nyeste fjernkølingssystem i København sikrer en meget energieffektiv forsyning.

– Ny teknologi gør det også muligt at måle bygningens indlejrede CO2-forbrug løbende. Vi er selv meget stolte af, at BLOX bliver et af de store danske byggerier, der opfylder det samlede lavenergikrav LE2015, som det er formuleret i BR10, siger projektchef Peter Fangel Poulsen, Realdania.

Bæredygtigt samspil

BLOX bæredygtighedsstrategi omfatter både økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed tilsat et fjerde element: Livskvalitet. Livskvalitet peger ud mod brugerne og ind i fremtiden og lægger yderligere en dimension til målingen af projektets succes. Det er derfor vigtigt, at BLOX bidrager positivt til byen og er med til at revitalisere et lidt glemt kvarter.

– Vi har haft stor fokus på at inddrage naboer, interesseorganisationer samt de fremtidige brugere af området i arbejdet. Det er sket i form af en lang række borgermøder, mere fokuserede indholdsmøder og omfattende kommunikation om projektet, bla. via sociale medier, hjemmeside, naboinformation, byggepladshegn og lysavis over Christians Brygge, fortæller projektchefen.

Den fremtidige bæredygtighed handler også om at BLOX skal bruges meget, af mange og på alle tider er døgnet. Derfor er der rekreative områder og en stor legeplads. Også funktionerne inde i bygningen afspejler social bæredygtighed og tænkning.

Læs også BLOX er klar til at slå dørene op.

Vi er selv meget stolte af, at BLOX bliver et af de store danske byggerier, der opfylder det samlede lavenergikrav LE2015, som det er formuleret i BR10, siger projektchef Peter Fangel Poulsen, Realdania. Foto: Torben Jastram.
Vi er selv meget stolte af, at BLOX bliver et af de store danske byggerier, der opfylder det samlede lavenergikrav LE2015, som det er formuleret i BR10, siger projektchef Peter Fangel Poulsen, Realdania. Foto: Torben Jastram.
Plads til alle - også en stor legeplads til børnene. Foto: Michael Levin.
Plads til alle – også en stor legeplads til børnene. Foto: Michael Levin.

Relateret indhold