Arkitema skal styre hospitalsbyggeri til 220 mio. kr.

Bygherrerådgiveren på et helt nyt og topmoderne byggeri til neurorehabilitering på Regionshospital Nordjylland i Brønderslev er på plads. Arkitema og Cowi skal styre slagets gang.
Regionsrådsmedlem og formand for byggeudvalget på Regionshospital Nordjylland, Per Kjeldsen, viser neurorehabiliteringens eksisterende bygninger frem, som på sigt skal rives ned. Først skal bygherrerådgiveren Arkitema dog bl.a. udarbejde udbudsmateriale til totalentreprisen på opførelsen af nye, tidssvarende bygninger.
Regionsrådsmedlem og formand for byggeudvalget på Regionshospital Nordjylland, Per Kjeldsen, viser neurorehabiliteringens eksisterende bygninger frem, som på sigt skal rives ned. Først skal bygherrerådgiveren Arkitema dog bl.a. udarbejde udbudsmateriale til totalentreprisen på opførelsen af nye, tidssvarende bygninger.

Beslutningen om at opføre en ny neurorehabiliteringsenhed på Regionshospital Nordjylland i Brønderslev, blev truffet tilbage i sommeren 2023. Nu har regionen indgået aftale med Arkitema om, at virksomheden fungerer som bygherrerådgiver på projektet, der ifølge Byggefaktas SMART-database har et budget i omegnen af 220 mio. kr.

Cowi, der købte Arkitema i slutningen af 2018, er på som underrådgiver.

Teamet vandt et udbud med tre andre. I vurdering af de indkomne tilbud var der lagt vægt på de tre kriterier organisation og kompetencer, proces og pris, hvor sidstnævnte har vægtet tungest med 50 %.

Den nuværende bygningsmasse, der pt. huser Neuroenhed Nord, Brønderslev, er udtjent og ikke længere tidssvarende. Det er derfor besluttet, at der skal opføres en ny bygning til neurorehabilitering. Nybyggeriet skal opføres i umiddelbar tilknytning til den gamle bygningsmasse, som skal være i drift i byggeperioden, hvorefter den skal nedrives.

Nybyggeriet, der forventes at få et areal på ca. 6.000 kvm, skal indeholde de samme faciliteter, som i den gamle bygningsmasse, herunder 30 sengepladser som enestuer med tilhørende bad og toilet samt træningsfaciliteter og øvrige servicefunktioner.

Fokus i det udbudsprojekt, som Arkitema og Cowi skal udarbejde, er bl.a. løsninger, der tager højde for de nyeste principper for neurorehabilitering, lys, farvesætning og stemning. Arkivfoto
Fokus i det udbudsprojekt, som Arkitema og Cowi skal udarbejde, er bl.a. løsninger, der tager højde for de nyeste principper for neurorehabilitering, lys, farvesætning og stemning. Arkivfoto

Bygherrerådgiveren får blandt andet til opgave at udarbejde det udbudsmateriale, som skal ligge til grund for en kommende udbudsrunde på selve byggeriet – med valg af entreprenør til at opføre byggeriet. En anden vigtig opgave for rådgiveren er at føre tilsyn med projekteringen og udførelsen af byggeriet.

Skal stå færdigt i slutningen af 2027

Projektet forventes udbudt i totalentreprise i 2024 eller 2025, mens projekteringen af byggeriet finder sted i 2025-2027. Ved udgangen af 2027 skal det nye neurorehabiliteringscenter stå klar til indflytning og ibrugtagning. Herefter rives de nuværende bygninger ned.

Læs også: Vinderen er fundet: Sådan kommer Frederiksbergs hospitalsgrund til at se ud

Det bliver også bygherrerådgiverens opgave at planlægge nedrivning og bortskaffelse af de gamle bygninger, når de bliver rømmet.

– Med valget af bygherrerådgiver er vi nået en af milepælene i en lang rejse. Nu begynder planerne for den ny neurorehabilitering med 30 sengepladser, træningsfaciliteter og servicefunktioner for alvor at tage form, og jeg føler mig overbevist om, at vi med Arkitema K/S får en rådgiver, som har den faglige bredde og dybde til at sikre en kvalificeret opgaveløsning, siger regionsrådsmedlem Per Kjeldsen, formand for byggeudvalget på Regionshospital Nordjylland.

Relateret indhold