Anlægsgartner gøder indsattes håb om job efter afsoning

Anlægsgarterkoncernen idverde og High:five Fonden vil med et fire ugers anlægsgartnerforløb ruste indsatte i udslusning til et nyt liv i samfundet. De indsatte i Sdr. Omme Statsfængsel bliver de første til at afprøve uddannelsen.
Idverdes anlægsgartnerforløb i Søbysøgård fængsel på Fyn (billedet) har været med til at give deltagerne en tro på egne evner og en uddannelse at tage med udenfor murene. Nu kan også de indsatte i Sdr. Omme Statsfængsel får jord under neglene. Fotograf: Susanne Mose Holm
Idverdes anlægsgartnerforløb i Søbysøgård fængsel på Fyn (billedet) har været med til at give deltagerne en tro på egne evner og en uddannelse at tage med udenfor murene. Nu kan også de indsatte i Sdr. Omme Statsfængsel får jord under neglene. Fotograf: Susanne Mose Holm

Det er vanskeligt at opbygge et relevant erhvervsnetværk, når man sidder i fængsel. Uddannelsesmulighederne er dertil begrænsede, og når de indsatte så forlader fængslet efter endt afsoning, kan også fordomme gør det svært at få foden indenfor på arbejdsmarkedet.

Bygge- og anlægsuddannelser er allerede populære i de danske fængsler. Inden længe kan de indsatte i udslusning i Sdr. Omme Statsfængsel også melde sig til et fire uger langt anlægsgartnerforløb. Bag initiativet står idverde og High:five Fonden, der hjælper virksomheder med at etablere job- og uddannelsespladser til unge, der risikerer marginalisering grundet kriminalitet,

For idverde er partnerskabet med High:five Fonden et vigtigt led i at løfte sit ansvar som virksomhed ved at hjælpe flere på arbejdsmarkedet, fortæller Claus Rosendahl, HR-direktør i idverde Danmark, der også dækker over datterselskaberne OKNygaard, Malmos, Grøn Vækst, Lauge Bonde og Zinco:

– Som en stor virksomhed ser vi det som et naturligt ansvar at inspirere andre virksomheder til at fokusere på kompetencer og motivation blandt den enkelte – og ikke deres baggrund.

Det første uddannelsesforløb i Sdr. Omme starter i sommeren 2023, hvor 10-12 indsatte skal gennemgå et fire uger langt forløb, inden de står med et uddannelsesbevis i hånden. Dertil kommer ambitionen om at skabe nye netværk, opruste kompetencer – og måske endda skabe en fornyet tro på fremtiden blandt de indsatte.

Alle fortjener en chance til

Anlægsgartner Dennis Mathiesen fra Idverdes datterselskab OKNygaards afdeling på Fyn har netop været underviser på et to ugers undervisningsforløb for anlægsgartnerfaget i fængslet Søbysøgård – for anden gang:

– Jeg synes, det er et spændende miljø at være del af. Det kan godt være, omgivelserne er anderledes, og eleverne har en anden historie end øvrige elever, men jeg mener, at alle fortjener en chance til. De indsatte er engagerede og interesserede. Som underviser er det motiverende at se den udvikling, de gennemgår på to uger. Som en del af forløbet skal de lære at anlægge fliser i mønstre og lære planters navne på dansk og latin. På de to uger var det tydeligt at se en læringsproces hos eleverne og den glæde, de oplevede, ved at løse opgaverne, selvom de to uger forinden ikke troede, det var muligt, afslutter Dennis Mathiesen, der tidligere har været ansat som gartner i Ringe Statsfængsel. Han har desuden erfaring med at undervise i gartnerfaget under Kriminalforsorgen og hos arbejdstræningsuddannelsen TAMU.

Efter fire ugers anlægsgartnerforløb vil de indsatte i Sdr. Omme Statsfængsel kunne præcist det samme, som hvis de havde taget uddannelsen udenfor murene. Foto: Susanne Mose Holm
Efter fire ugers anlægsgartnerforløb vil de indsatte i Sdr. Omme Statsfængsel kunne præcist det samme, som hvis de havde taget uddannelsen udenfor murene. Foto: Susanne Mose Holm

Virksomheder giver værdi til uddannelserne

Hos High:five Fonden sætter udviklingschef Lisbeth Olsen stor pris på, at idverde også vil træde ind i uddannelsesforløbet i Sdr. Omme Statsfængsel.

– Det er guld værd, når vi etablerer partnerskaber, som vi har gjort med idverde, for virksomhederne giver forløbene en hel anden værdi for de indsatte. Der bliver vist en tillid til dem – og en interesse i dem og deres kompetencer. Med virksomhedernes bidrag kan vi samtidig skabe uddannelsesmuligheder, der svarer til dem uden for murene. Beviset har præcis samme gyldighed, og det giver de indsatte en vigtig succesoplevelse med i bagagen sammen med muligheden for at starte et nyt liv op, siger hun.

Også Kriminalforsorgen er en vigtig partner i det offentlige-private samarbejde, da den både lægger rammer og økonomi til forløbene og har et stærkt resocialiseringsfokus, der muliggør forløbene i første omgang.

Relateret indhold