Aarhusboliger testcenter for renovering

Gennem de næste fem år bliver knap 500 boliger i Aarhus genstand for afprøvning af forskellige nye teknologiske løsninger til nedbringelse af energiforbruget.
413 lejligheder og en stribe parcelhuse fra 60'erne i Aarhus skal gennem de næste fem år fungere som en slags testcenter for nye uafprøvede teknologiske løsninger. Foto: Colourbox.
413 lejligheder og en stribe parcelhuse fra 60'erne i Aarhus skal gennem de næste fem år fungere som en slags testcenter for nye uafprøvede teknologiske løsninger. Foto: Colourbox.

Den mest klimavenlige energi er som bekendt den, man ikke bruger, så da bygninger i Danmark står for 40 procent af landets energiforbrug, er energieffektive boliger en væsentlig del af det politiske mål om grøn omstilling i Danmark. Udfordringen er at finde en rentabel måde at energieffektivisere den eksisterende boligmasse.

Et nyt EU støttet Smart City byudviklingsprojekt med titlen “READY ” (Resource Efficient Cities Implementing Advanced Smart City Solutions) skal over de næste fem år afprøve en række såvel nye som kendte energieffektive teknologier i boliger i Aarhus og den svenske by Växjö.

I Aarhus vil 413 lejligheder under boligforeningen Ringgården og en række 60’er parcelhuse blive gennemrenoverede.

Lokalt lagret energi

For lejlighederne er der tale om energieffektivitet i samme liga som “Nearly Zero Energy Buildings” dvs. bedre end bygningsreglementets bygningsklasse 2020 gældende for nye bygninger. Bygningerne vil blive forsynet med vedvarende energi dels via fjernvarmesystemet og dels produceret ved bygningerne.

– Projektet er et demonstrationsprojekt, hvor vi vil fokusere på at få bygninger og lokale vedvarende energianlæg til at spille optimalt sammen med el- og varmeforsyningssystemerne. Vi vil indrette forbruget efter energiproduktionen ved at lokalt produceret el lagres i brugte batterier for eksempel fra elbiler. Fremfor at skrotte batterier, der ikke længere kan bruges til transportformål, vil vi vise hvordan de med fordel kan benyttes i stationære anlæg, hvor det ikke gør så meget at kapaciteten er faldet. På den måde kan beboerne selv bruge den lokalt lagrede energi, når der er spidsbelastning på de offentlige forsyninger, så systemerne udnyttes mest optimalt, siger projektlederen.

Nye løsninger

Projektet vil afprøve en række teknologier i praksis fra intelligente løsninger til lavtemperaturfjernvarme og lokal lagring til nye komponenter som PVT solcellepaneler, der udover at levere el også leverer varme, samt ICT-systemer, der giver styresignaler så projektet kan teste de fleksible energisystemer. Boligerne vil også blive udstyret med nye køkkenløsninger til at optimere forbrug af el og vand samt sortering af affald.

– Det bliver spændende at se alle disse løsninger i stor skala, i samspil med hinanden og ikke mindst beboernes oplevelse af, hvordan de fungerer i hverdagen. Vi håber med dette projekt at kunne vise, hvordan den eksisterende boligmasse rentabelt kan renoveres til en høj energieffektiv standard, siger Reto Michael Hummelshøj.

Projektet forventer en samlet tilbagebetalingstid på 16 år.

Relateret indhold