Biodiversitet bliver målbart – national målemetode ét skridt nærmere

Bl.a. ved brug af AI skal ensartet dataindsamling standardisere måden, biodiversitet vurderes og overvåges på og dermed understøtte de beslutninger, der tages, når byerne udvikles.
På globalt plan aftager byggeriet aftager ca. 40 % af verdens råmaterialer og har dermed stor indflydelse på biodiversiteten og økosystemerne. Foto: ConTech Lab.
På globalt plan aftager byggeriet aftager ca. 40 % af verdens råmaterialer og har dermed stor indflydelse på biodiversiteten og økosystemerne. Foto: ConTech Lab.

Med ‘Byggeriets Handletank for Bæredygtig’, der blev lanceret i januar i år, er det ambitionen, at senest i 2030 skal alle bygge- og anlægsprojekter kunne dokumentere, hvordan biodiversiteten i området har det bedre end før opførelse af et byggeprojekt.

Læs mere: Handletanken: Cirkulær økonomi og biodiversitet er stadig ukendt grund

Men for at kunne løfte opgaven er det afgørende, at den som minimum har et fælles udgangspunkt for, hvordan man måler og dokumenterer biodiversitet i det byggede miljø. Det mener videnscenteret Molio, der i et partnerskab med SLA, Aarhus Universitet, Cowi, DetBlå, Futurista, Habitats, Natur 360, Niras, Oiko, Rambøll, Rådet For Bæredygtigt Byggeri, Sted, WSP Danmark arbejder på en national metode for kortlægning af biodiversitet i byer.

– Uden en fælles målemetode og data til benchmark famler vi i blinde, siger adm. direktør Christina Hvid, Molio.

Mindre administration – samme output

I maj 2023 lancerede ConTech Lab – en del af Molio i samarbejde med ovennævnte aktører første version af den nationale metode med en tilhørende app, som i dag har 549 aktive brugere.

Siden har forskere og fagkyndige på baggrund af indsamlet data og feedback fra feltsæsonen videreudviklet metoden, og nu er projektets anden fase netop afsluttet.

Læs også: Grøn investor sætter sig for bordenden i Concito

Ifølge ConTech Lab har opdateringen effektiviseret dataindsamlingen således, at den på baggrund af færre indhentede oplysninger, giver detaljegrad på output. I praksis betyder det, at administration fylder mindre, og dataindsamlingen i felten bliver lettere og hurtigere udført.

AI er næste skridt

Nu starter arbejdsgruppen næste fase op med udvikling af et AI-baseret scoringssystem, som vil standardisere måden, biodiversitet vurderes og overvåges på – og dermed understøtter informeret beslutningstagning, når byerne udvikles.

Læs også: Nordstern forpligter sig klimamål: Skal helt ned i detaljen på hvert projekt

Når scoringssystemet er på plads, er næste skridt at videreudvikle AI-teknologien, så den også vil kunne give brugeren anbefalinger til, hvordan biodiversiteten i området kan forbedres:

– Vi ser frem til at følge den nye nationale målemetode for biodiversitet, som vi er sikre på, kommer til at bidrage positivt til udviklingen af byggeindustriens klimaaftryk, siger adm. direktør Søren Staugaard Nielsen, Rambøll Fonden, hvis bidrag på over en halv million kroner muliggør AI-fase.

Relateret indhold