Modige og nytænkende visioner skal vise, hvordan vi bor i 2050

Fire tegnestuer, der er anerkendt for deres bæredygtige og tværfaglige arkitektur, er udpeget til at komme med bud på fremtidens bæredygtige arkitektur.
De deltagende tegnestuer i demonstrationsprojektet Attraktive Livsrammer for Fremtiden er samlet. Fra venstre ses Birthe Urup og Karin Munch (DetBlå), Stine Christiansen og Olmo Ahlmann (OS Arkitekter), Lauge Floris Larsen og Knud Aarup Kappel (Atelier for Byers Rum), Caroline Hahn og Ebbe Lavsen (Hahn Lavsen).
De deltagende tegnestuer i demonstrationsprojektet Attraktive Livsrammer for Fremtiden er samlet. Fra venstre ses Birthe Urup og Karin Munch (DetBlå), Stine Christiansen og Olmo Ahlmann (OS Arkitekter), Lauge Floris Larsen og Knud Aarup Kappel (Atelier for Byers Rum), Caroline Hahn og Ebbe Lavsen (Hahn Lavsen).

De fire tegnestuerne Atelier for Byers Rum, Hahn Lavsen, OS Arkitekter og DetBlå er på baggrund af deres stærke bæredygtighedsprofiler, høje faglighed og erfaring med at arbejde tværfagligt udvalgt til at komme med bud på fremtidens bæredygtige arkitektur.

De er udpeget af ekspertgruppen for national arkitekturpolitik, der er nedsat af kulturminister Jakob Engel-Schmidt, og skal indgå som et led i ekspertgruppens arbejde med demonstrationsprojektet Attraktive Livsrammer for Fremtiden, hvor gruppen skal formulere en række anbefalinger til en hvidbog med anbefalinger til en ny national arkitekturpolitik.

Konkret vil hver af de fire tegnestuer udvikle en fremtidsvision, der sætter billeder på, hvordan danske byer, boliger og landskaber kan se ud i år 2050, hvis vi træffer nytænkende og modige beslutninger for fremtidens byggeri, byudvikling og natur.

Læs også: Bekymrede arkitekter: Pris er blevet vigtigere end bæredygtighed

Projektet skal konkret munde ud i fire forskellige visioner, der belyser attraktive livsrammer for fremtiden. Hvert af de fire udpegede tegnestuer vil blive ansvarlige for at vise én af de fire visioner, sådan at der demonstreres et bredt mulighedsrum for fremtidens arkitektur.

Målet er at illustrere, hvordan arkitektur kan fremme den økonomiske, sociale og miljømæssige bæredygtighed – og dermed gøre sig til en del af løsningen på nogle af tidens store udfordringer

Respekt for jordens begrænsede ressourcer

Helle Søholt, adm. direktør i Gehl Architects, forklarer som talsperson for ekspertgruppen for national arkitekturpolitik, hvorfor de fire arkitektvirksomheder er inviteret til at nytænke og udvikle bud på, hvordan vores fysiske omgivelser kan se ud i fremtiden, hvis vi tør være ambitiøse på fagets vegne:

– Vores fag står over for et afgørende paradigmeskifte, og vi kan ikke længere ignorere de nødvendige forandringer, der skal til, hvis arkitekturen og byudviklingen skal bidrage til den grønne omstilling. Med demonstrationsprojektet ønsker ekspertgruppen at sætte fokus på, hvordan vi kan bygge, renovere og planlægge med respekt for jordens begrænsede ressourcer og for mennesker og alt levende.

Læs også: Danske arkitekter tegner stregerne til verdens største træprojekt

Adm. direktør i Dansk Arkitektur Center, Kent Martinussen, er også medlem af ekspertgruppen for national arkitekturpolitik. Han siger:

Dansk Arkitektur Center bliver ansvarlig for at omsætte de fire tegnestuers visioner til en række formidlingsfilm, der viser, hvordan et fremtidig bæredygtigt Danmark kan se ud. Arkivfoto
Dansk Arkitektur Center bliver ansvarlig for at omsætte de fire tegnestuers visioner til en række formidlingsfilm, der viser, hvordan et fremtidig bæredygtigt Danmark kan se ud. Arkivfoto

– Arkitektur spiller en vigtig rolle i omstillingen af vores samfund. Den måde vi formgiver vores byer, bygninger og landskaber på, præger i dén grad danskernes liv og livskvalitet. Derfor ønsker vi med formidlingen af projektet Attraktive Livsrammer for Fremtiden at skabe bred opmærksomhed om den betydning, en kommende arkitekturpolitik kan have for danskerne.

Kulturministeren: Arkitekturen er vigtig

Dansk Arkitektur Center er ansvarlig for at omsætte de fire tegnestuers visioner til en række formidlingsfilm, der viser, hvordan et fremtidig bæredygtigt Danmark kan se ud. Formidlingen målrettes den brede offentlighed og skal skabe bevidsthed om, hvordan arkitekturen kan bidrage til at løse nogle af tidens store udfordringer, samt hvilken betydning en ny national arkitekturpolitik kan få for dette.

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt siger:

– Arkitekturen er vigtig, fordi vi lever vores liv midt i den. Forhåbentlig kan projektet være med til at give nogle klare bud på, hvordan vi kan bo mere grønt og bæredygtigt i fremtiden. Der er behov for, at vi tænker nyt og visionært.

De endelige visioner præsenteres i august 2024.

Relateret indhold