Social dumping: Ros til ny aftale – dog mangler ’det mest oplagte redskab’

Dansk Håndværk og BAT-kartellet ser generelt positivt på de tiltag, gårsdagens politiske aftale om at begrænse social dumping indeholder.
Arbejdstilsynet får nu nogle ekstra redskaber til at begrænse social dumping på de danske byggepladser. Genrefoto: Gettyimages.

I går indgik et bredt flertal i Folketinget en aftale, der skal styrke indsatsen mod social dumping på danske arbejdspladser.

Aftalen sætter ind på ni områder og indebærer bl.a. mulighed for at stoppe entreprenører, der gentagne gange alvorligt bryder reglerne, bedre mulighed for at føre kontrol med boliger udlejet af arbejdsgivere til deres ansatte og styrket indsats mod brug af illegal arbejdskraft på danske arbejdspladser.

– Nu får Arbejdstilsynet nogle ekstra redskaber. Det skal bidrage til at stoppe de brodne kar og sikre ordentlige forhold på danske arbejdspladser. Det er til gavn for både lønmodtagere og de mange virksomheder, der spiller efter reglerne, siger beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen.

De ni områder

  • Intensiveret tilsyn og entreprenørstop
  • Boligtilsyn
  • Styrket indsats mod illegal arbejdskraft
  • Brancherettet indsats mod ikke reelt selvstændige
  • Tættere samarbejde i komplicerede social dumping sager
  • Forebyggende indsats i form af udbredt viden om regler og rettigheder mv. på det danske arbejdsmarked
  • IT-forbedringer i RUT
  • Brancherettede indsatser i udvalgte sektorer
  • Statens Kontrolenhed for Arbejdsklausuler

Sikrer et tryggere arbejdsliv

Arbejdsgiverne i Dansk Håndværk hilser den politiske aftale velkommen:

– Aftalen sikrer, at der slås hårdere ned på de virksomheder og enkeltpersoner, der forsøger at omgå de danske regler. Det glæder os – både af hensyn til de udenlandske medarbejdere, der får et tryggere arbejdsliv i Danmark, men også ift. de håndværksvirksomheder, der udsættes for ulig konkurrence, når andre bryder de danske regler, siger direktør Morten Frihagen.

Læs også

Social dumping: Retter indsats mod styringsentreprenørerne

Han understreger, at medlemsvirksomhederne i kraft af deres overenskomst gennem en årrække har gjort et særligt arbejder for at bekæmpe social dumping, og at det derfor er positivt, at myndighederne nu i højere grad vil sanktionere virksomheder, der forsøger at omgå aftalerne på det danske arbejdsmarked:

– Byggeriet er et af de områder, hvor vi har set eksempler på, at udenlandske ansatte er blevet snydt for at få en løn, der svarer til det, der er overenskomstaftalt og gælder hos vores medlemsvirksomheder. Her er de skærpede regler og sanktioner i aftalen et godt skridt på vejen.

Bedre mulighed for tilsyn, men…

Også hos Bygge-, Anlægs- og Trækartellet (BAT) ser formand Claus von Elling positivt på de nye tiltag:

– Indtil nu har bøderne været så små, og gevinsterne så store, at de lyssky entreprenører simpelthen har været ligeglade. Hvis man for alvor skal rykke noget, skal bødestørrelserne op, og myndighederne skal have flere muligheder for at stoppe entreprenører og underentreprenører.

Læs også

Social dumping: 33 indere anholdt på byggeplads i Esbjerg

Ligeledes er det positivt, at myndighederne får bedre mulighed for at føre tilsyn, og at indsatsen mod illegal arbejdskraft styrkes, mener Claus von Elling, men påpeger, at det mest oplagte redskab, man kunne have taget i brug, ville have været et obligatorisk ID-kort på alle byggepladser:

– I Danmark har vi haft enkelte forsøgsordninger med ID-kort, som alle er evalueret positivt. I mange andre europæiske lande er ID-kort obligatoriske, og der siger erfaringerne, at det er et effektivt redskab mod social dumping, siger han og konkluderer:

– Partierne er blevet enige om nogle gode og nødvendige tiltag, men vi venter stadig på den sammenhængende strategi og handlingsplan mod arbejdslivskriminalitet, som for alvor kunne gøre noget ved de omfattende problemer på de danske byggepladser.

Relateret indhold