Ole Birk Olesen skal stå til regnskab

Den nye minister er kaldt i samråd på baggrund af udtalelser fra 2015 om fri huslejefastsættelse.
Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen skal på et samråd forklare udtalelser fra 2015 om fri huslejefastsættelse. Foto: Colourbox.
Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen skal på et samråd forklare udtalelser fra 2015 om fri huslejefastsættelse. Foto: Colourbox.

Liberal Alliances ministre har i denne tid ikke bare travlt med at skulle passe deres nye ministerposter. De har lige så travlt med at skulle svare på spørgsmål, der henviser til deres tidligere udtrykte holdninger på en lang række områder – holdninger der strider mod regeringsgrundlaget.

Senest er det den nye transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen, der er kaldt i samråd i Folketinget på baggrund af nogle udtalelser til Huset, der er Ejendomsforeningen Danmarks medlemsblad. Det er Kaare Dybvad fra Socialdemokratiet, der vil vide, om ministeren fortsat mener, at der er en tendens til, at lejernes nogle gange urimelige krav favoriseres på Christiansborg. Artiklen var trykt i Ejendomsforeningen Danmarks medlemsblad i marts 2015.

Flere lejere end udlejere

Ole Birk Olesen udtalte blandt andet, at lejerorganisationerne har nemmere ved at komme igennem med deres dagsorden, fordi der er mange flere lejere end udlejere.

– Samtidig er der en forestilling om, at lejerne er den svage part, mens udlejerne er den stærke. Jeg mener ikke, at der er tale om en stærk og en svag part i en situation, hvor man kan handle frit. Hvis udlejeren er urimelig eller tager for høj husleje, så kan lejeren jo gå et andet sted hen, sagde den nye minister.

Stod det til Liberal Alliance, skulle boligreguleringsloven og lejeloven helt afskaffes. Ole Birk Olesen finder det blandt andet særligt problematisk udlejer i den nye lejelov ikke længere kan stille krav om nyistandsættelse, når der samtidig er en stor efterspørgsel efter nyistandsatte lejligheder.

– Jeg mener ikke, at Folketinget skal blande sig i, hvilke aftaler lejer og udlejer indgår med hinanden, siger Ole Birk Olesen.

Svært for udlejer

Ole Birk Olesen mener ifølge Huset, at den største udfordring i ejendomsbranchen er udlejning af boliger, der tilhører den gamle boligmasse, fordi en meget streng huslejeregulering, der gælder for det ældre byggeri, gør det svært som udlejer at drive en forretning.

Han mener derfor, at den hårde huslejeregulering bør ophæves, så der er penge i at drive privat udlejning. Samtidig bør udlejer ikke have pligt til at tilbyde udlejningsejendommen til sine lejere som andelsboligforening, men bør være frit stillet i forhold til en handel.

De udtalelser skal han nu næsten to år efter stå til regnskab for i et samråd.

Relateret indhold